Новите правила за търговските вериги ще бъдат допълнително затегнати с текстове, предложени между първо и второ четене на промените в Закона за защита на конкуренцията.

Предложените редакции включват въвеждане на ред за защита от „злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“. По-голям фокус ще се отделя върху всяка сделка между търговец и доставчик, където доставчикът е в по-слаба икономическа ситуация.

Текстовете предвиждат и забрана на „необосновано пряко или косвено въздействие върху предприятие с цел отстраняването му от съответния пазар“. Предлага се и нова дефиниция на определението „господстващо положение“. В тази категория ще попадат предприятия, които имат над 40% пазарен дял.

Според нова дефиниция за „значителна пазарна сила“, дадена фирма попада в тази хипотеза, ако има дял от над 20% на съответния пазар, предаде „Стандарт“.

Предложените редакции съдържат текстове, които са насочени само към големите търговци на храни и ги дискриминират спрямо доставчиците и спрямо всички останали играчи на пазара, пише в становище на Сдружението за модерна търговия по повод новите текстове. Пример за това е дефиницията "по-силна позиция при договаряне", която визира само положението на търговеца към доставчика, въпреки че практиката сочи за редица обратни случаи, добавят от СМТ.