Представителите на топлофикациите се обединиха около мнението, че цените и условията, които ДКЕВР предлага за "Топлоенергия" в доклада си, ги обричат на невъзможност да изпълняват задълженията си, на загуби и отлив на клиенти.

Това стана ясно на открито заседание на ДКЕВР, на което се обсъжда доклад за извършен регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 1 юли, предаде БГНЕС. Топлофикационните дружества бяха и против идеята за намаляване на ремонтните им разходи.

Васко Павлов, зам.-председател на Съвета на директорите на "Топлофикация-София" обясни, че след като се е запознало с доклада на комисията, дружеството е направило становището си, което е внесло в деловодството със забележки по доклада. Той изрази надежда комисията да вземе предвид становището им за цените от следващия регулаторен период, но въпреки това, обясни, че дружеството ще се съобрази изцяло с ДКЕВР, надявайки се да отрази забележките им.

Докладът е добър баланс, правилна тенденция, но съдържа и противоречия, и ако бъде приет така, ще блокира инвестициите на дружеството, коментира доклада на комисията и Йорг Золфелнер - председател на УС на ЕВН България. Според него в доклада е заложен силно дискриминационен подход по отношение на балансираща енергия. След като не признава никакви разходи за балансираща енергия комисията принуждава дружеството да не използва ефективно инсталациите си, което е в противоречие на енергийната ефективност, аргументира се Золфелнер.

Кремен Георгиев, "Топлофикация-Перник" коментира, че основната им забележка е намаляването на електроенергия за собствени нужди, която, според тях е без обосновка. Представителят на "Топлофикация Русе" се оплака от намаляването на прогнозните постоянни разходи без необходимия анализ и за прогнозните разходи за закупуване на въглища, които били силно подценени. Непризнатите такива и отнесени за енергията за реализация са повече от 15% от цялата енергия.

Председателят на ДКЕВР Боян Боев се обърна към представителите на топлофикациите с покана за нова среща "без камери" около 15 този месец, на която отново да обсъдят тезите и становищата си на по-експертно ниво.