Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще зседава днес относно доклад за извършен регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 1 юли.

На него трябва да бъдат определени и преференциални цени на тока от комбинираното производство на топлофикациите. Предвижда се увеличение на цената на топлата вода за столицата с 11,6%.

За Русе планираното увеличение на топлоенергията е 18,9 на сто, за Пловдив - малко над 10 на сто, а за Плевен с около 4 на сто. В Бургас, Варна и Враца предложението е за увеличение съответно със 7, 11,5 и 10%. Окончателното решение ще бъде взето на закрито заседание в края на месеца, съобщава БНР.

ДКЕВР настоя за намаляване на цените на електроенергия от "Марица изток" 1 и 3. Съгласно новото споразумение трябва пълната цена на енергията от ТЕЦ "Марица изток 1" да се намали с 30%, а от ТЕЦ "Марица изток 3" с 20% и предвиждане енергията от два блока на централата да се продава на свободния пазар.

Така с поисканата от ЕК по-ниска пълна цена на енергията от двете централи ще се намалят разходите, формиращи цената на обществения доставчик с 424 млн. лева за следващия ценови период.

Общо за целия период на действие на на дългосрочните договори положителният ефект от промяната ще бъде общо 5,4 млрд. лева.