Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бандерол от 1 януари 2014 година, съобщиха от МФ.

В съответствие с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове новите образците са утвърдени от министъра на финансите три месеца преди влизането им в сила, като заповедите за утвърждаване на новите образци на бандероли са публикувани в ДВ, бр. 84 от 26.09.2013 година. Единичната цена на бандерола за тютюневи изделия се променя от 0,012 на 0,013 лв., а на алкохола от 0,030 на 0,032 лева.

Към момента действащата нормативна уредба предвижда при смяна на бандероли наличните количества акцизни стоки, облепени със стария бандерол да бъдат продадени не по-късно от 6 месеца след въвеждането на новите образци.

След изготвяне на анализ относно влиянието, което оказва срокът за реализация в търговската мрежа на акцизните стоки, освободени за потребление и облепени със стар бандерол върху бюджетните приходи и върху дейността на търговците на едро и дребно на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки, както и след проведена обществена дискусия с представители на производителите и вносителите на тези акцизни стоки се предложи акцизните стоки, облепени със стар бандерол да могат да се продават в срок от 12 месеца от влизането в сила на новите образци на бандероли, т.е. до 31.12.2014 година.

За акцизните стоки, облепени със стар бандерол и освободени за потребление до 31.12.2013 г. дължимият акциз е платен при тяхното освобождаване за потребление и по-дългият срок за тяхната продажба в търговската мрежа няма да окаже влияние върху бюджетните приходи от акцизи. 12 месечния срок за продажба в търговските обекти на акцизни стоки, облепени със стар бандерол ще създаде по-добри възможности за търговците на едро и дребно да реализират закупените от тях акцизните стоки и да не понасят търговски загуби, свързани с продажбата им.

Собствениците на акцизни складове трябва да върнат неизползваните бандероли в митницата, от която са ги получили, в 30-дневен срок от влизане в сила на новите образци.

Бандеролът е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки. Издава се от Министерството на финансите по утвърден проект и се закрепва върху потребителската опаковка на изделията, подлежащи на облагане с акциз, по такъв начин, че отварянето на опаковката е невъзможно, без да се наруши целостта на бандерола. Образците на бандероли включват комбинация от защитни елементи в графичния дизайн, хартията, мастилата, холограмната лента, както и различни техники на печат. Всеки стикер има определени реквизити: серия, номер, литраж и алкохолен градус (при алкохолните напитки) и цена (при тютюневите изделия).