Държавата ще пусне до 49% от акциите си в енергийния сектор. Това става ясно от проекта „Енергийна стратегия на Република България 2014 – 2030 г.“. Целта е със средствата да се осигурят пари за оздравяване на системата и за мащабни проекти.

Документът предвижда принципалът да остане мажоритарен собственик на основните фирми в сектора – като „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“, „Мини Марица-изток“, ТЕЦ „Марица-изток 2“, Електроенергийния системен оператор и други.

Според решение на Народното събрание от септември миналата година правителството е длъжно да внесе в парламента нова енергийна стратегия в срок до 4 юни тази година, пише в. „Преса“.

Един от изводите в документа е, че съществуващите електроцентрали - 13 750 мегавата, ще гарантират електроснабдяването на страната до 2030 г. Нова ядрена мощност може да се строи само ако работи за износ с договори за поне 15 години и обеми най-малко 70% от произведената енергия.

В документа е предвидено е изграждане на нови хидроенергийни обекти като каскада „Горна Арда“ и развитие на „Доспат-Въча“, „Арда“ и „Лакатица“.

Делът на населението с централно топлоснабдяване трябва да се увеличи от 16 на 25% до 2030 г., така че всеки четвърти българин да има парно. Съответно достъп до природен газ трябва да получи всеки трети, или битовата газификация да е 30% при близо 5% сега.

Проектът изисква мерки срещу енергийната бедност. За енергийно бедни се смятат хората, които трябва да похарчат повече от 10% от дохода си, за да поддържат 21 градуса в основните стаи през зимата. По данни на Световната банка 61% от домакинствата у нас през миналата година са отговаряли на това определение.

Самостоятелно Министерството на енергетиката трябва да отговаря за политиката в сектора. Съответно от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да се извади ВиК браншът.

Проектът на нова енергийна стратегия предвижда и драконовски мерки срещу субсидирания зелен ток. Първата е ограничение нивото на инсталираните фотоволтаични централи до 600 мегавата. Целта е да се гарантират сигурността и качеството на управлението на системата. От данните в документа става ясно, че в края на 2012 г. в страната вече са инсталирани 1000 мегавата. Всичките централи имат дългосрочни договори за задължително изкупуване на енергията на субсидирани цени. Проектът на стратегия не уточнява по какъв начин ще стане ликвидацията на 400 мегавата слънчеви електроцентрали. Общо изградените у нас вятърни и фотоволтаични паркове са около 1700 мегавата, отбелязва документът. Друга мярка предвижда „Нормативно прекратяване сключването на нови дългосрочни договори на преференциални цени за новостроящи се паркове от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници).“