Максималната пенсия догодина може да стане 960 лева. За това е намерен консенус между управляващи, експерти и социални парньори в рамките на Консултативния съвет към Министерството на труда и социалната политика.

Иван Нейков от Балканския институт за социална политика каза по БНР, че общата позиция на всички експерти, както и на социалното министерство е, че не може тавана да стои и ще бъде махнат.

"Това, около което се обединихме вчера е въвеждане на общ модел на формиране на пенсията, както на хората, които имат стаж отпреди 2000-та година, така и на хората, които имат стаж за пенсиониране след тази година.

Ако бъде приет моделът, около който се обедини консултативния съвет, това означава, че и при двете групи пенсионери ще бъда приложен един и същ подход. Таванът ще бъде в резултат на максималния осигурителен доход, а не в резултат на административен акт", каза Нейков.

Той допълни, че тази промяна трябва да намери място в Кодекса за социално осигуряване, в Закона за бюджета на НОИ и в републиканския бюджет, за да може в средата на 2014 година да стане факт.