В днешния 44-и тираж на БСТ нямаше участник познал пълната комбинация от печеливши числа и атрактивните джакпоти в игрите на БСТ продължават да се трупат. Във второ теглене на играта 6/49 джакпотът ще достигне 3 574 000 лева за четвъртък. В първо теглене на същата играта се прогнозира джакпот от 536 000 лева, а за играта 6/42 очакваната сума ще е 1 168 000 лева.
Късметлийските числа в първо теглене на играта 6/49 днес са 3, 6, 11, 15,  35, 46, а във второ –  2, 15, 32, 33, 47, 48.
За играта 6/42 печелившата комбинация е 5, 27, 29, 34, 41, 42.
За играта 5/35 изтеглените числа в първо теглене са 1, 18, 20, 32, 33, а във второ –
5, 10, 11, 26, 29. За играта Тото Джокер са изтеглени позициитe 7, 9, 1, а цифрите са 0, 4, 3.
Традиционно за неделя голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс“ е лек автомобил Ford Fiesta. Тя отиде при участник, пуснал своята квитанция в град  София.
Участниците имат възможност да играят своите любими ТОТО игри и онлайн, единственото условие е да имат достъп до интернет. Залози се приемат на страницата на БСТ - www.toto.bg.