Числата от 44-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 11, 15, 3, 46, 35, 6.

II теглене: 48, 47, 15, 32, 2, 33.

---------------------

6 от 42

I теглене: 34, 41, 42, 5, 27, 29.

---------------------

5 от 35

I теглене: 33, 18, 20, 32, 1.

II теглене: 5, 26, 29, 10, 11.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 9, 1.

Печеливши цифри: 0, 4, 3.