България е на трето място по наднорменото тегло и затлъстяване сред децата в предучилищна възраст. Това сочат данните от  ново проучване на изследователи в Европа. 14% от всички деца на възраст между 5 и 6 г. са с наднормено тегло или затлъстели в България, за разлика от Германия, където е най-нисък процентът на децата с наднормено тегло - 9%. Резултатите от проучването, като част от изследването ToyBox, бяха представени на Конгреса по хранене, който се проведе миналата седмица в Гранада, Испания. Екипите от проекта, сред които и изследователски екип, ръководен от проф. Виолета Йотова от Катедрата по детски болести и медицинска генетика към МУ - Варна, изследваха над 7000 деца в 300 детски градини от шест държави - Полша, Испания, Гърция, България, Германия и Белгия.
Резултатите показват големи различия между държавите. Открити са известни разлики между момчета и момичета, както и между деца на родители с висше образование и тези на по-малко образованите родители.
Изследването, ръководено от д-р Янис Маниос от Университета Харокопио, Атина, Гърция е адресирано също и към родителите и засяга основно липсата на физическа активност при децата. Проучването показва, че една четвърт от всички изследвани деца имат телевизор в стаята си, като българските семейства оглавяват класацията - близо 70% имат телевизор и 44 % компютър в детските стаи, само срещу 6% в Германия.

Д-р Маниос и неговият екип подчерта нуждата от политики, подкрепящи здравословния начин на живот. „Открихме, че в много държави липсват ясни насоки за здравословно хранене и активна игра", добави той. „Има, обаче, добри доказателства за връзката между заседялото поведение (като гледане на телевизия) и последващото затлъстяване. Телевизорите в спалните и нездравословните междинни закуски в кухненските шкафове са лоша идея. Родителите трябва да помнят, че тяхната роля не е само да осигуряват здравословна храна и напитки, но също трябва да са модел за подражание, тъй като децата копират тяхното поведение."
Проф. Йотова сподели, че тепърва проектът ще обогатява познанията ни и най-вече възможностите на младите родители да осигурят здрав старт в живота за своите деца. „Не е приятно, че се оказахме на първо място по наличие на телевизори в спалните на децата, както и единствени с телевизори по групите в детските градини. Но пък влизането в същността на проблема предполага големи възможности за превенция на затлъстяването у нас в бъдеще".
Мултинационалният проект е финансиран с 2.9 милиона евро от Европейската комисия и включва изработване и на нова програма, за да се подпомогнат детските градини от 6-те европейски държави да промотират здравословното хранене, консумация на вода, физическа активност и ограничаване на заседялите дейности като гледане на телевизия и играене на компютърни игри. Интервенцията вече приключи, предстои обработка на резултатите, тяхната оценка и публикуване, което се очаква с огромен интерес и надежда за нови възможности за ограничаване на детското затлъстяване.