Ново изследване на демокрацията в ЕС показва, че Гърция и Унгария са държавите членки с най-голямо отстъпление от демократичните ценности, но специално внимание се обръща и на България, Румъния, Испания и Италия, съобщава американският вестник "Уолстрийт Джърнъл".

Изследването за 2012 г., осъществено от британския институт Демос по поръчка на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, установило, че финансовата криза е засилила антидемократичните тенденции, но тя не е единственият фактор.

ЕС трябва да изпълнява ролята си на пазител на демокрацията и да не се възприема единствено като икономически блок, посочват авторите на доклада. В него се цитират пет големи области на отстъпление от демократичните ценности. Демос посочва България и Румъния като държавите членки на ЕС с най-слаби резултати от гледна точка на демокрацията и допълва, че това не е изненадващо "предвид историята на тези страни".

Но Унгария и Гърция са страните с най-рязък спад в демократичните практики. "Гърция...продължава да изпитва остро напрежение върху демокрацията си – висока безработица, корупция, социални бунтове, засилване на екстремизма и дълбоко обществено неспокойствие", се казва в доклада.

Председателят на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Ханес Свобода заяви, че докладът показва значителни проблеми в ЕС. "Съществува засилваща се тенденция в някои страни, която се свежда до следното: "Не искам тези малцинства в квартала си". Този род ксенофобия или политика на неприемане на чужденците е нещо особено тревожно. Тя изцяло противоречи на идеята за Европа като едно общо демократично общество", заяви Свобода в интервю за "Уолстрийт Джърнъл".

Демос призовава ЕС да стимулира активно демокрацията в държавите членки. Но институтът препоръчва и предпазливост, заявявайки, че ако мерките за стимулиране на демокрацията не се осъществяват внимателно, те могат да доведат до враждебна реакция в страни, чиито лидери смятат, че ЕС ги нарочва несправедливо.