Една успешна стратегия за извеждане на България от кризата следва да разчита на повече инвестиции в информационните технологии. Те биха дали и шанс на младите хора за реализация в България. Това каза военният министър Ангел Найденов.

Той участва в откриването на 12-тата международна конференция по информационна сигурност и съхранение на данни. Министърът посочи на конференцията, че много от тези млади хора прославят страната ни още преди да са завършили училище.

Съвременният свят е все по – силно зависим от начините и технологиите за съхранение, за управление и за опазване на информацията. И причините могат да се търсят в големите предимства, включително и конкурентни, които технологиите дават на своите притежатели или ползватели, заяви военният министър. Той посочи, някои от по – важните индикатори на тази ни зависимост и сред тях са растящият брой на устройства, увеличаваща се част от критичната ни инфраструктура, която се контролира от такива системи и др. Найденов каза, че технологиите установят нови стандарти за съжителство в съвременния свят. Министърът изтъкна, че управлението на информационните ресурси в стратегическо направление са ключови за стабилността, развитието и суверенитета на всяка нация.

"Технологиите за съхранение, обработка и защита на данните се превръщат в гарант на стабилността в обществото, предоставяйки фундамент за доверие между участниците в обществения живот. Това са технологии, без които критични за нацията ресурси или практики стават неизползваеми или безполезни", заяви министърът и даде за пример системите за финансови транзакции, регистрите на държавните структури. От друга страна информационни технологии пазят интересите на определени сектори.

Правилното управление и опазването на информационните ресурси се превръща и в ключов фактор за развитието на всяка нация, посочи Ангел Найденов. Той отбеляза и че зависимостта на обществото генерира интерес към тях самите, така и рецептите за устойчив икономически растеж в последните десетилетия винаги се свързват с развитието им.

Ангел Найденов заяви, че особената роля на информационните ресурси за всеки елемент от живота ги превръща в обект на атаки на всички нива. Той цитира информация на генералния секретар на НАТО в едногодишен период от време има повече от 2000 кибератаки срещу страните в НАТО. Тези посегателства са от обикновения вредителски софтуер до мащабни атаки. С времето и мотивите на атакуващите също се променят от неорганизирани ентусиасти, хакерите започнаха да променят своето поведение. "Разрушаването на данни отдавна не е единствената цел, кражбата на информация с цел облагодетелствате е далеч по – привлекателна перспектива за огромната част от тях", подчерта министърът. Той говори и за това, че в крайните си форми атаките върху информационните ресурси на една държава имат характер на кибервойна. Това дава основание страните да мислят за свои сили и средства за въздействие върху информационните ресурси на противника и да защитят собствените. "Киберопарациите се превръщат в неотменна част от всяка съвременна операция с участието на военни сили", заяви военният министър. В три направления са усилията на страните в НАТО за киберотбрана и защита. Сред тях и предизвикателството да се търси общ отговор на въпроса: Трябва ли атаката срещу една страна членка на НАТО да бъде възприемана като атака срещу всички страни, както е силата на чл. 5 от договора? Тези въпроси ще намерят отговори в рамките на изграждането на обща стратегия за защита.

Българският военен министър посочи и, че ефективната система от мерки за информационна сигурност не е единично или универсално решение. Тя разчита на комбинираното приложение от мерки. МО отделя внимание на проблемите в тази област и основните аспекти на работа са: създаване на политики за сигурност на информацията в МО и БА, стратегия за електронно управление и, създаване на специализирани органи за информационна сигурност и възстановяване, плюс реагиране на инциденти; планиране и реализация от мерки за информационна сигурност във всяка операция на ВС, изпълнение на проекти – приоритетен "Кибернетична защита".

"Задачата за защита на информационните ресурси има различни перспективи в зависимост от субекта, който го притежава. От защита се нуждаят всички от отделния индивид до цялата държава, общото между притежателите на информационни ресурси са технологиите, които те използват. Следователно техническите аспекти на защитата на информацията са от интерес за всички. В основата на огромната част от мерки за защита лежат технически решения", каза Ангел Найденов и посочи, че те трябва да се прилагат и развиват от специалистите в тази област.