Експерти в енергийния сектор смятат, че поскъпването на тока е неизбежно в близкото бъдеще. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) изрази намерение да няма увеличение от 1 юли 2014 г. Въпреки това специалистите не виждат как ниската стойност на електроенергия ще се запази в следващите месеци.

По думите на проф. Атанас Тасев, който е съветник на парламентарната комисия по енергетика, в момента цените на електрическата енергия у нас са по-ниски от пазарните такива. След време той очаква това да рефлектира в драстично увеличение. „През 2015 г., когато се либерализира напълно пазарът, тези цени ще подскочат и ще стигнат пазарните нива“, обясни Тасев.

Експерта заяви, че е очаквал сериозен ръст от 50 на сто. Благодарение на предприетите от регулатора мерки обаче този скок ще е в диапазона на 20-30 на сто. Той предлага въвеждането на преходен период от три години в системата на енергетиката. Според него само това ще предотврати бъдещи сериозни проблеми в сектора.

Проф. Тасев коментира още, че най-сериозно влияние върху стойността на тока в България имат изкупните цени от ВЕИ производителите, както и тези от ТЕЦ "Ей И Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3".

За новия регулаторен период ДКЕВР предвижда увеличение на цените за доставка и пренос за "Националната електрическа компания", както и за дружеството "Електроенергиен системен оператор".