От офиса на УорлиПарсънс официално признаха, че "към настоящия момент договорът им с НЕК не е прекратен и по него УорлиПарсънс продължава да изпълнява договорения обхват от услуги".

Съобщението е по повод съвместната операция на Софийска градска прокуратура, ДАНС и МВР от 20 септември 2013 г. в офисите на УорлиПарсънс. Акцията от миналия петък бе по повод плащанията, които са извършвани след спирането на проекта за АЕЦ "Белене" след неговото прекратяване от българския парламент. Плащанията, в размер на 950 000 на месец, са правени по време на кабинета на Бойко Борисов и служебния премиер Марин Райков. Агенция БГНЕС публикува без съкращения съобщението на УорлиПарсънс.

"От подписването на договора между УорлиПарсънс и НЕК през януари 2005 г., с който дружеството УорлиПарсънс е определено за Архитект Инженер по проекта за изграждане на АЕЦ "Белене", УорлиПарсънс предоставя широк обхват от инженерни и технически консултации и услуги на НЕК, които обхващат всички фази и аспекти на проекта. УорлиПарсънс е подпомагало ефективно НЕК по време на най-сложните етапи на избор на технология, разработване на техническия проект, потвърждаване и демонстриране на неговото съответствие с приложимите международни, европейски и български изисквания, извършване на специфични дейности по подготовка на площадката, и подготовка за започване на строителството на централата, съгласно действащите в Република България закони и разпоредби.

След март 2012 г, обхватът на услугите беше намален и преориентиран към изпълнение на необходимите дейности за привеждане в изпълнение на решението на българското правителство за преустановяване на изграждането на АЕЦ "Белене" в съответствие със законите и разпоредбите, регламентиращи инвестиционния процес, с цел съхраняване на стойността на вече направените инвестиции. Цената на услугите ни също беше намалена до равнище, взаимно договорено между НЕК и УорлиПарсънс. Към настоящия момент договорът между НЕК и УорлиПарсънс не е прекратен и по него УорлиПарсънс продължава да изпълнява договорения обхват от услуги, коригиран спрямо специфичния статус на проекта, да подпомага НЕК по въпроси, възникнали след решението на МС за спиране на проекта, като всички дейности се отчитат редовно пред НЕК, както се изисква по договора.

Като една от най-големите и най-уважавани инженерни компании в света, УорлиПарсънс осъществява дейността си при политика на стриктно спазване на закона в държавите, в които работи, включително, но не само България. Винаги сме оказвали сътрудничество на съответните компетентни органи и, в частност, в рамките на проекта АЕЦ "Белене", нeколкократно демонстрирахме своя подход за открито и добросъвестно предоставяне на информацията, поискана от българските власти. Въпреки това, миналия петък, 20 септември 2013 г., българските власти влязоха в офисите на УорлиПарсънс за събиране на документи, свързани с нашите услуги към НЕК. УорлиПарсънс оказа пълно съдействие на властите и им предостави своевременно всички изисквани информация и документи, с което бе улеснена работата им във връзка с обявеното разследване.

Нашите услуги са предоставени по договор, сключен между НЕК и УорлиПарсънс, в съответствие с приложимите български разпоредби и статуса на проекта, дефиниран от НЕК. Ето защо, въпреки че винаги сме съдействали и сътрудничели на българските власти и напълно подкрепяме усилията на разследващите органи, сме изненадани и изразяваме своето най-дълбоко разочарование от начина, по който името на нашето дружество и услугите, които предоставяме на НЕК, биват представяни и интерпретирани в момента, в това число от страна на някои български институции. Позицията ни е отделно представена в повече детайли на съответните държавни институции за тяхна информация.

УорлиПарсънс развива вече близо 20 години успешна дейност в България чрез своите дъщерни компании, установени в страната. Българският офис на УорлиПарсънс представлява важна част от нашата група, обединяваща повече от 39 000 служители по цял свят, работещи в над 40 страни. В глобален мащаб ние сме предпочитан доставчик на инженерни услуги във всички отрасли на енергетиката и промишлеността, включително добив и преработка на нефт, газ, минерали, метали и химически субстанции, инфраструктурни и инвестиционни енергийни проекти. Благодарение на професионализма на нашите български инженери и ръководния екип на офиса, и с подкрепата на глобалния опит, системен и инженерен инструментариум на УорлиПарсънс, българският ни офис се разрасна в един от водещите доставчици на ядрени услуги на световно ниво, който понастоящем работи по ядрени инженерни проекти в девет страни по света. Ние ще продължим да подкрепяме развитието на нашия бизнес в България и желаем да разширим още повече ефективния износ на български инженерни услуги, като същевременно запазим активната си и високо професионална подкрепа за настоящите и бъдещи инвестиционни проекти в страната, и се надяваме бизнес средата в България да позволи това".