МВР стартира полицейска акция "Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!" на 1 юни т.г., съобщиха от министерството.

Предвижда се в дните на планирани ученически празненства за края на учебната година (30/31. 05. 2014 г., 13/15. 06. 2014 г. и 30.06.2014г.) да се проведат специализирани операции. Засилено полицейското присъствие и контрол на пътното движение в районите на учебните заведения ще има в дните на официално закриване на учебната година. Ще се акцентира върху спазването на ограниченията на скоростта в районите на учебните заведения; предимството на пешеходците; управление на двуколесни МПС от неправоспособни малолетни и непълнолетни; използването на защитни каски, обезопасителни колани и обезопасителни системи за превозване на деца; управление на пътни превозни средства /велосипеди/ по тротоари или пешеходни пътеки.

На 01 юни – Международният ден на детето, ще се засили контролът по спазване на скоростните режими в населените места, като на оживени кръстовища в пиковите часове служителите на пътна полиция ще осигуряват безопасно преминаване през пешеходните пътеки.

В рамките на акцията "Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!" са планирани и заключителни 15-минутни беседи, както и други подходящи формати по пътна безопасност с ученици от 5 – 11 клас. Ще се търси и възможност полицейските служители да вземат кратко участие в организирани от училищата родителски срещи с кратък анонс за пътната безопасност на децата през предстоящата лятна ваканция. В изнасянето на беседите ще бъдат включени и инспектори от детските педагогически стаи.

По време на беседите в 5 – 6 клас ще се акцентира върху правилата за безопасно поведение на детски площадки и игрища в близост до оживени улици; използването на пешеходни пътеки и други съоръжения за пресичане на натоварени кръстовища; придвижване в участъци, където няма или не може да се използват тротоарни площи; управление на велосипеди и други детски приспособления за возене или пързаляне – скейтбордове, ролери и други; правилно поведение при пътуване в автомобил на родители, близки или познати и др.

В беседите за 7 – 8 клас ще се обърне внимание на безопасното поведение на улицата в района на дома или мястото за игра, както и на придвижването по пътищата извън населените места; управлението на велосипед, каруца или други пътни превозни средства, използвани в селскостопанските райони; неправомерното управление на мотопеди и скутери; ползването на обезопасителни колани в автомобили или на защитни каски като пътници на мотопеди или мотоциклети.

При изнасяне на беседи за възрастовата група от 9 – 11 клас ще се акцентира на правилното поведение като пешеходци на пътя, като пътници в автомобилите на родители, близки или познати, като водачи на пътни превозни средства. Задължително ще се разясняват административната и наказателна отговорност при управление на моторни превозни средства от непълнолетни. В подходящ формат ще бъде представен филмът "Млада Европа", предназначен за образователни цели в рамките на проекта "ICARUS".

На полицейските структури по места е разпоредено да се осъществи координация и взаимодействие с училищните ръководства, регионалните структури на инспекторатите по образованието и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Целта е получаване на навременна информация за организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци. На базата на това ще се извършват инструктажи на водачите, проверки за употреба на алкохол и/или наркотични вещества, както и на техническата изправност на автобусите, с които ще се провеждат екскурзиите. При установяване на нарушения незабавно ще се предприемат съответните мерки според изискванията на закона.

Предвижда се и завишаване на контрола по отношение на неправомерното управление на мотопеди от неправоспособни водачи, в това число малолетни и непълнолетни, в малките населени места, както и в курортните комплекси.

Като превантивна мярка , при връчване на свидетелства за управление на нови водачи, задължително ще се включва и темата за ефекта от ползването на обезопасителните колани и системи за превозване на деца, на защитните каски, както и за налаганите санкции за нарушения на водачите и пътниците.

През първите четири месеца на 2014 г. от възникнали ПТП са загинали 7 деца на възраст до 17 години и са ранени 226. От тях: 6 загинали и 94 ранени са били пътници; 1 загинал и 106 ранени като пешеходци; 26 ранени като водачи;

Травматизмът е най висок във възрастовата група от 10 до 14 години – 2 загинали и 70 ранени; във възрастовата група от 15 до 17 години – 3 загинали и 56 ранени; от 6 до 9 години – 1 загинал и 60 ранени; до 6 години – 1 загинал и 40 ранени.

За периода 01. 06. 2013 г. – 30. 09. 2013 г. във възрастова група до 13 години са загубили живота си 5 деца, а ранените са 352; във възрастова група от 14 до 15 години са загинали 2 и са ранени 63 деца; във възрастова група от 16 до 17 години са загинали 7 деца, а 85 са ранени.

Според направения анализ високото ниво на травматизма се дължи на недостатъчното обезопасяване (неизползване на обезопасителни системи) при превоз на деца в МПС, недостатъчен контрол от страна на родителите над децата навън, на агресивното поведение на водачите, както и на неспазване на скоростните режими в населените места.