Цената на топлата вода, парното и природния газ няма да се променя от 1 октомври. Това стана ясно след обществено обсъждане на цената на природния газ в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Според председателя на комисията Анжела Тонева, след като няма промяна в цената на синьото гориво за четвъртото тримесечие, каквато тенденция се очертава, няма да има промяна и в цените на парното и топлата вода.

Шефът на "Булгаргаз" Димитър Гогов прогнозира, че и от 1 януари не се очакват промени в цената на синьото гориво, ако не настъпят извънредни обстоятелства. Гогов дори прогнозира, че може да се върви към тенденция за намаляване на цената на природния газ. "Цената на природния газ, която ще бъде за клиентите, получаващи обществена доставка от Булгаргаз, е 630 лв./1000 куб. м без ДДС от 1 октомври до края на годината", каза Гогов.

Той напомни, че в началото на ноември газовото дружество ще сподели очакванията си за началото на следващата година, а на 10 декември ще отправи и официалното си искане за цената от 1 януари до 31 март 2014 година. "При параметри като досегашните, а и не се забелязва към настоящия момент тенденция за промяна нагоре, не би следвало да има промяна в цената към повишаване. Ако котировките паднат, би могло да има и намаление. Но аз лично съм оптимист, че няма да повишим цената", каза шефът на обществения газов доставчик.

Димитър Гогов изтъкна, че "Булгаргаз" има несъбрани вземания от топлофикационните дружества от около 125 млн. лева, което може да доведе и до съдебни процедури към тях. Шефът на газовия доставчик е категоричен, че снабдяването с газ на топлофикациите не е поставено под заплаха. "Чисто счетоводните данни са едно, реалният резултат - съвсем друго. По счетоводни данни към края на полугодието сме с положителен резултат от 2,5 млн. Не казвам печалба, защото имаме доста да покриваме загуба от предходни години. Но това е счетоводен резултат", каза Гогов.

Той отчете, че като събираемост на вземанията дружеството има малък негативен резултат и той се дължи на увеличените задължения към него основно на топлофикационните дружества. В огромен обем това са дългове на топлофикациите в Плевен, Бургас и Враца и частично на тази в София. "Ако трябва да бъда коректен до краен предел, изпитваме трудност както всички останали от вече заявената в публичното пространство вътрешнофирмена задлъжнялост в енергетиката, включително и НЕК изплаща към топлофикациите задължения за произведен ток", каза Димитър Гогов, съобщи Дарик.

От своя страна Анжела Тонева коментира промените в Закона за енергетиката, според които цената на тока ще може да се променя на три месеца, както е при природния газ. По думите на Тонева, от регулаторна гледна точка, по-дългите регулативни периоди са по-добри от гледна точка на интересите на потребителите.

Тя поясни, че през март, когато беше направено бързо изменение на Закона за енергетиката, беше предоставена правна възможност на ДКЕВР при всяка промяна на ценообразуващия елемент по веригата да се стига и до промяна на крайните цени. По думите й колкото по-рядко се променят крайните цени, толкова по-добре е за интересите на потребителя.

Обикновено законодателството, а и регулаторната практика показва, че в рамките на оперативната самостоятелност на комисията тя трябва да преценява доколко значителна е една промяна по цялата верига и как тя се отразява на крайните потребители, каза Тонева. И допълни, че когато ДКЕВР получи официално предложенията за промени в Закона за енергетиката, ще има становище, което ще предостави на вносителите.