По всяко дело съдът може да реши да направи изслушване, което представлява допълнително събиране на доказателства. Това каза пред БНР конституционалистът проф. Емилия Друмева във връзка с решението на КС Делян Пеевски да бъде изслушан на 8 октомври.

Съдът формулира становището си, след като проучва фактическия материал, подвежда го под правните норми и след като се изучава делото от правна страна, тогава съдът се произнася. Очаква се, че ще допълни нещо към информацията, която има и която ще преценява. Конституционният процес по действащото право така е построен, че това не е изключение от другите съдебни процеси, че съдът решава спора в разумен срок, а конкретно за конституционно дело, когато е изчистил за себе си сложността на спора от фактическа и правна страна. Съдът е господар на процеса и ако смята, че му трябват допълнителни доказателства и изяснявания, ще ги търси, подчерта Друмева.

В случая с Пеевски Друмева направи някои уточнения за правната фигура на несъвместимост между мандата на депутат и изпълнение на държавна служба. "Нито Конституцията, нито законодателството съдържат забрана действащ депутат да бъде избиран или назначаван на държавна служба. От момента, в който такъв действащ депутат бъде избран или назначен на държавна служба възниква несъвместимост. Тоест тя възниква по дефиниция и в един кратък срок следва да бъде ликвидирана, тъй като самата Конституция не позволява съвместяване на мандата на депутат и изпълнение на държавна служба. Несъвместимост винаги възниква, защото действащият депутат има своя мандат и в момента, когато бъде избран възниква несъвместимостта и тя трябва да бъде ликвидирана, а ликвидирането й става по няколко начина, единият е оставка пред НС и приемането на оставка от НС.

Другите начини са самото НС да анулира избирането или органът, който е назначил депутата, или ако възникне спор, че несъвместимостта продължава, той се решава от КС. Някои закони посочват срока в който несъвместимостта трябва да се ликвидира. Например при съдиите, Законът за КС посочва една седмица, в който срок съдиите трябва да приключат със заемането на предишните им длъжности", обясни Друмева.

Тя е категорична, че подаването на оставка като депутат не е достатъчно конкретното лице да се смята с прекратен мандат. "Това предсрочно прекратяване на мандата на базата оставка е сложен фактически състав, който включва подаване на оставка и гласуване на тази оставка от НС. Защо това е така, защото в Конституцията е заложена една симетрия, защото самият избор на депутат е по пътя на парламентарни избори. Едно обличане на конкретния депутат с власт, той става част от народното представителство. И обратното, прекратяването на мандата на базата на оставка, също трябва да става с акт на власт, тоест НС освобождава със своето решение народния представител, тоест той вече няма мандат. Имало е подаване на оставка, след това оттегляне на оставка при случая Пеевски.

Вторият момент не е консумиран. НС не е гласувало оставката, поради което не е налице прекратяване на мандата на депутат, въз основа на подадена оставка. Той си остава депутат към момента, това е мое мнение, коментира Друмева.

Попитана дали КС ще вземе решение на база чисто юридически аргументи или ще се повлияе от обстановката в страната, Друмева отговори, че съдията прилага закона, а при конституционния съдия, съдията прилага Конституцията и нейното върховенство. Преценката не е само законодателството, а преценката е съобразно буквата и духа на Конституцията. Преценката е преди всичко юридическа, така че вярвам, че съдиите това са колеги с голям опит, ще произнесат точното решение, а решението на КС обвързва всички. Има практика на конституционни съдии и тя също трябва да се вземе предвид. Припомням, че още в първите години от прилагането на Конституцията има практика, когато НС със свое решение не освобождава депутат, който си е подал оставката. Сигурна съм, че съдът ще има предвид и ще се опре и на практиката на НС и на практиката на самия съд в предишни години, която съдържа доста казуси и произнасяния, добави още Друмева.