До няколко дни вероятно броят на бежанците в България ще достигне пет хиляди – максимумът, с който страната ни може да се справи сама. Това каза пред БНР главният секретар на МВР главен комисар Светлозар Лазаров.

Комисар Лазаров посочи, че затварянето на границата с Турция като предпазна мярка от вълната сирийски бежанци би струвала още около 10 – 11 милиона лева месечно. Към момента това няма как да стане, каза той.

Усилване на охраната на границата или практическо затваряне за преминаване – за това са необходими около 3000 служители и ще струва между 10 и 11 милиона месечно на страната. Ние имаме около 274 километрова граница, от която 58 километра имаме изградено интегрирано наблюдение. 30% от лицата, които влизат обикновено са лица, които са придружени от своите майки, тоест на практика ние имаме над 50% жени и деца, и дори да разположим жива сила на границата, отсреща като застанат жените и децата – как реагираме? Имайте предвид, че към нас ще се насочат всички европейски партньори и ще засилят вниманието си вследствие на тези действия, каза комисар Лазаров.

Към момента бежанците в страната са 4500, а до дни техният брой ще стане 5000. Лазаров очаква и увеличение на притока бежанци заради затварянето на гръцко-турската граница.

По отношение на капацитета на центровете за настаняване на бежанци, Лазаров каза: В момента в Елхово създаваме място, където първоначално ще престоят 24 часа задържаните лица. От там нататък изграждаме разпределителен център също в Елхово, в който ще влязат всички, които са минали нелегално през границата. Там се извършва съответната оценка за всяко едно лице, извършват се съответните медицински прегледи, работят служителите от Агенция за бежанците с оглед на това какви са мотивите, причините и евентуално се преценява вече лицето на базата на информацията и на това какво волеизявление е направило, накъде ще бъде пренасочено – дали към домовете на Дирекция "Миграция", които са от затворен тип или към домовете на Агенция за бежанците. Работим във Враждебна, на Военна рампа в София, където се работи по настаняването на лицата. Отделно в бившите казарми в Момчилград за около 1000 души също се създават предпоставки да приемат част от този миграционен натиск, така че имаме вече около над 2000 места, които ще развием в перспектива. В Харманли имаме изграден лагер, който е определен още в първите данни за създаването на кризисната ситуация.

На въпрос как се проверява миналото на бежанците и рискът от навлизане на хора, извършвали престъпления или издирвани за тероризъм, главният секретар на МВР обясни: Наличието на този риск върви паралелно с кризата, но това, което правим ние е да работим по модела, който си предоставили нашите европейски и евроатлантически партньори и се стремим и сме създали абсолютно същия алгоритъм, който ползват и те за борба с тероризма, за борба с кризи и всички мерки, които сме взели.

Лазаров заяви, че риск от тероризъм в България съществува още от терористичния акт в Сарафово: При извършването на такъв терористичен акт един от основните критерии, когато се прави анализ на риска всъщност са последствията от акта и самото му наличие. Така че от извършването на този акт ние имаме изменена среда за сигурност.