В офиса на НАП в Русе се проведе среща на комитета за мониторинг на Споразумението между НАП и румънската приходна администрация за засилване на сътрудничеството в областта на данъка върху добавената стойност. Българската група от експерти бе ръководена от зам. изпълнителния директор на НАП г-жа Галя Димитрова, а ръководител на румънските им колеги бе г-н Ромео Флорин Николае – вицепрезидент на Националната агенция за данъчна администрация на Румъния.

В разговорите бе представена информация за последните административни промени в двете организации и бе направен обзор на резултатите по прилагане на споразумението между двете страни. На румънските гости бе презентирана новата дирекция „Фискален контрол“, която работи от началото на годината в НАП. С взаимна полза бяха обменени добри практики от въвеждането от българска страна на транспортния контрол и идентифицирането на най-добрите решения за оползотворяване на получената информация.

Конкретизирани бяха съвместни решения за засилване на обмена на информация по отношение на вътреобщностните придобивания от България, които са декларирани от оператор в Румъния и обратно. Двете експертни групи решиха следващата среща да се проведе в тристранен формат с участието и на представители на Унгария.

           В обобщение на резултатите от срещата г-жа Галя Димитрова посочи, че румънските данъчни власти са изразили готовност да оказват пълно съдействие в работата на новото звено на НАП „Фискален контрол“, чиито добри резултати стават все по-осезаеми за републиканския бюджет.