Европейската комисия няма да приветства действията на новото българско правителство за облекчаване на пълната забрана на тютюнопушенето на обществени места в България. Това се посочва в отговор на еврокомисаря по здравеопазването Тонио Борг до българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Моника Панайотова. Според Комисията подобни действия противоречат на усилията, полагани на равнище ЕС за създаване на среда без тютюнев дим на обществени места, пише още в отговора на евромисар Борг.
От своя страна Моника Панайотова заявява, че тенденциите по отношение на либерализацията на забраната за тютюнопушенето в България са особено разочароващи в контекста на докладвания от Комисията през февруари значителен напредък в България, отбелязан включително и в отговора й по зададения въпрос.
В отговор на Комисията до българския евродепутат се посочва още, че според проучвания, финансирани от Комисията, тютюнът е причината за близо 700 000 случая на преждевременна смърт в ЕС всяка година. Съгласно консервативни оценки, през 2002 г. в ЕС са починали 79 000 възрастни, сред които 19 000 непушачи, поради излагане на тютюнев дим у дома (72 000) и на работното си място (7 300).
По отношение на обвързаността на действията на държавите-членки в тази сфера с правния ред в ЕС, Комисията разясни, че в съответствие с Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, на 30 ноември 2009 г. Съветът е приел препоръка относно среда без тютюнев дим (2009/С 296/02). Препоръката приканва държавите членки да въведат мерки за защита на своите граждани срещу вторичния тютюнев дим не по-късно от ноември 2012 г.
Въпреки че тази Препоръка не е правно обвързваща, България е страна по Рамковата конвенция за контрол на тютюна. Конвенцията от своя страна е обвързващ международен договор с разпоредби, по силата на които страните по нея се задължават да защитават своите граждани от тютюнопушенето на закрити работни места, в обществения транспорт, закрити и други обществени места.