"През октомври и ноември ще обявим процедури за концесиониране на плажовете". Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от МРР.

"Новата политика, която аз лично декларирах при встъпването ми на поста като министър, беше уеднаквяването на режима на отдаване на морските плажове. Начинът е концесия, след провеждане на прозрачни открити процедури", подчерта Терзиева.

Регионалният министър обяви, че през октомври и ноември ще бъдат обявени процедури за концесиониране на плажовете, чиито договори изтичат или са отдадени под наем само за лятото, както и на такива, които в момента не се стопанисват.

"Когато един инвеститор има дългосрочен ангажимент, той инвестира в облагородяването и опазването на ивицата", обясни Терзиева и допълни, че с последните промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ става възможно отдаването и на части от морския плаж. Новото е, че вече големите плажни ивици могат да бъдат отделяни на по-малки обособени плажове.

"Досега един от основните проблеми беше, че не се явяваха заявители за концесия, защото големите плажове изискват много големи концесионни такси и нямаше икономическа изгода и възвръщаемост. Надявам се промените да доведат до повишаване на интереса към плажове, към които в момента не е имало", допълни регионалният министър.

На този етап на концесия са дадени само плажовете, към които има инвеститорски интерес, останалите години наред имат проблем с обезопасяването, а част от тях са посещаеми. "Просто държавата нямаше как да осигурява водното спасяване поради липса на законов регламент. С измененията на ЗУЧК вече имаме такава възможност", подчерта министърът.

"Броят на неохраняемите плажове е 83. Областните управители на Добрич, Варна и Бургас трябва да предложат кои от тях да се обезопасят с по 1-2 поста през юли и август. Съвместно с кметовете по места, те трябва да идентифицират посещаемите места", разясни Терзиева. Областните управители трябва да предоставят в МРР схема с обозначени участъци, които ще бъдат обезопасени. Тя се одобрява от министъра на регионалното развитие. Според Терзиева приоритетно ще се обезопасяват градските плажове и тези с по-висока посещаемост, до които има възможност за достъп на линейка. Достъпът до тези плажове ще бъде свободен. На неохраняемите ще бъдат поставяни предупредителни табели.

Терзиева припомни, че действащите концесионни договори са 58 бр., а договорите за отдаване под наем – 39 бр. Приходите за 2013 г. са около 14 млн. лв., а прогнозните за 2014 г. са за 16 млн. лв. Увеличението от 2 млн. лв. е заради сключените нови договори за отдаване под наем на морски плажове, които през миналия сезон 2013 са били неохраняеми като "Иканталъка 2", "Чайка-север", "Червенка", "Созопол-Буджака" и "Каваците-север".

50% от приходите от договори за концесия и наем остават за общините, на чиято територия е плажа. Те са за благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове, осигуряване на транспортни връзки с местни пътища, както и пешеходни и велосипедни алеи до плажовете. Това се прави и с цел поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове на територията на съответната община.

Останалите 50% от приходите отиват в държавния бюджет. Съгласно промените в ЗУЧК от тях 10% се разпределят на областните управители на Добрич, Варна и Бургас. Средствата може да се разходват по няколко направления за обезпечаване на водно спасяване на неохраняемите плажове, съгласно схема, предложена от областния управител и одобрена от министъра на регионалното развитие. Част от приходите отиват и за поставяне на предупредителни табели, както и за санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове на територията на съответна община в областта.

Министърът обърна внимание на това, че и тази година ще има засилен контрол от страна на МРР върху изпълнението на ангажиментите от страна на наемателите и концесионерите. Утвърден е графикът за извършване на проверки.