Числата от 43-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 33, 19, 1, 45, 37, 15.

II теглене: 20, 35, 5, 46, 31, 10.

---------------------

6 от 42

I теглене: 18, 16, 3, 4, 1, 26.

---------------------

5 от 35

I теглене: 10, 16, 18, 12, 33.

II теглене: 13, 8, 27, 18, 24.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 9, 5.

Печеливши цифри: 2, 3, 3.