Числата от 76-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 3, 37, 30, 1, 19, 23.

II теглене: 15, 43, 42, 34, 18, 48.

---------------------

6 от 42

I теглене: 17, 29, 26, 8, 11, 39.

---------------------

5 от 35

I теглене: 20, 14, 15, 5, 25.

II теглене: 1, 31, 32, 7, 15.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 8, 6.

Печеливши числа: 3, 6, 7.