Мирослав Найденов бе избран единодушно за председател на новосформиранта партия БАСТА. Кандидатурата на бившият земеделски министър бе единствена  На Учредителното събрание днес бяха излъчени още и протоколчик на партията - Лиляна Пеева, както и други 22-ма членове, които бяха обявени за квестори. 
„Благодаря за този избор. Поздравявам ви с този празник и ви благодаря,че сте тук. Надявам се да работим ползотворно и законово. Подозирам, че ще бъде опитано да се саботира учредяването на партията ни", каза Мирослав Найденов.
"Тук няма статисти, а тук сте свободомислещи хора. От изискуемите 500 в залата има над 1500 члена", каза още Найденов.
На събранието се прочете и учредителната декларация на партията и се гласува и дневния ред на БАСТА, който включва 8 точки. Втората точка е избор на Управителен съвет.