Неспазването на заповедите в ЦСМП - София е факт. В цялата страна има нарушения при екипите на спешната помощ, както и при заплащането. Това заяви министърът на здравеопазването Таня Андреева на заседанието на здравната комисия.

Комисията изслушва Андреева във връзка със създалата се ситуация в Спешната помощ. "Вече една година проверяващите институции са се занимавали с проблемите при спешната медицинска помощ. До мен е внесен доклад с предложения за освобождаване на директора на ЦСМП - София д-р Георги Гелев, както и временно на позицията да бъде назначен друг колега, с цел подобряване на организацията на работата, защото д-р Гелев е в болнични", каза още тя. Според нея от това всички имат полза.

"Получих писмо и от кмета на София Йорданка Фандъкова, която призовава да се вземат мерки и изразява притеснение за работата на Столичната спешна помощ", съобщи Андреева и допълни, че не може заради неуредици и липса на мениджмънт да си отиват хора.

По-рано днес правителствената пресслужба оповести одитен доклад на ЦСМП-София. В одитния доклад описаните слабости, грешки и нередности са оценени в зависимост от риска, който носят за постигане целите на одитираната дейност и в резултат на това разписаните вътрешни правила, въведените контролни процедури и прилаганата практика в ЦСМП - София не са били ефективни.

Това е довело до пропуски, грешки и несъответствия по отношение на графиците, длъжностните и поименни разписания, липсата на стратегия по управление на човешките ресурси не само води до риск от неефективно и незаконосъобразно разходване на бюджетни средства, но и до нарушения.

Нарушенията са довели и до ръст на работните заплати на определени категории персонал с по-висока стъпка от други, без за това да бъдат приложени обективни критерии. Липсата на договаряне за определяне на начални основни работни заплати за административните длъжности е довела до завишение спрямо началните работни заплати в сравнение с медицинските професионалисти по здравни грижи. Разписаните вътрешни правила и въведените контролни процедури не обезпечават икономичното и ефективно разходване на бюджетните средства за постигане целите на центъра.

Не приемам вменяването, че има насоченост, защото одитите, които са правени, са правени по сигнали", обясни д-р Андреева.

Тя подчерта, че умишлено не засегнала случая с починалата жена. "Не го коментирам, защото си давам сметка, че има много инсинуации, но тук прави впечатление, че са констатирани част от нарушенията и то за дълъг период", каза здравният министър.

Тя посочи данните от доклада, които показват, че лекарите в Столичната спешна помощ са получавали заплати в размер на 1172 лв., медицинските сестри са вземали по 787 лв. месечно, главният счетоводител – 2340 лв., а отговорникът на автопарка – 1729 лв. "Някои големите болници в страната работят с много по-малка администрация, но това е въпрос на решение на ръководството", заяви д-р Андреева.

Според нея с всички случаи, се установяват пропуски в организацията на центъра. "Тук няма нищо лично. Готова съм да сложим всички проблеми на масата и да ги решим, защото те не са в полза на никого. Докладът само установява как се движи работата в ЦСМП – София", категорична бе д-р Андреева.