Спад в поръчките и продажбите, забавени плащания от украински фирми, косвени загуби по линия на партньори, търгуващи в Украйна и региона, отчитат българските фирми. Това показва проведено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) анкетно проучване.

94% от анкетираните са категорични, че ако несигурността в Украйна и региона продължи още дълго ще повлияе негативно и на икономическото възстановяване у нас. Ситуацията в Украйна вече се е отразила на българските фирми, имащи бизнес контакти там, показва проучването – 70% от фирмите посочват, че имат спад в поръчките и продажбите, 17% съобщават и за забавени плащания от украински фирми, 29% посочват, че търпят косвени загуби по линия на партньори, търгуващи там.

Най-често срещаните проблеми за родните компании при осъществяването на контакти с фирми от Крим и Севастопол са свързани с митнически въпроси, като 94% от анкетираните не са наясно с условията за издаване на лицензи, разрешителни и други административни процедури в страната.

Няма и представител на бизнеса, участвал в проучването, който да знае конкретни препоръки, дадени от българското правителство или други правителства в рамките на ЕС за ситуацията там. Също така често посочвани от българските фирми пречки са ограниченията за определени маршрути на транспорт, като и принудително прекъсната дейност на техни партньори.

80% не са успели да намерят решение на проблемите си. В един от случаите ситуацията е била разрешена с подкрепата на Министерството на външните работи. Повечето фирми смятат, че страната ни трябва да има неутрална позиция относно украинската криза.

В анкетата участие са взели фирми, опериращи в сферата на туризма, химическата промишленост и фармацията, машиностроенето, транспорта, производството на храни и услугите. То е проведено на 20 и 21 май 2014 г. по електронен път.