От 1992 година насам Денят на локомотивния машинист в Европа се отбелязва през третата събота на месец септември – тази година денят е 21 септември.

Българският локомотивен персонал чества този празник от шестнадесет години. Към момента в двете дружества на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД ("БДЖ – Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ – Товарни превози" ЕООД) работят 1713 локомотивни машинисти, които са възпитаници на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" или на неговия предшественик – Полувисшия железопътен институт.

Българските локомотивни машинисти усъвършенстват периодично своята професионална квалификация чрез участие в различни курсове, организирани от Центъра за професионално обучение (ЦПО) към дружеството. От началото на годината до момента ЦПО е организирал курсове и провел изпити за усъвършенстване и разширяване на професионалната квалификация на 845 машинисти и помощник-машинисти. В първите квалификационни курсове на ЦПО за новата учебна година ще се включат 71 служители на пътническото и товарното дружество.

Към професията локомотивен машинист проявяват интерес и външни на железницата лица. През настоящата година 22 души са взели участие в курсове за помощник-машинисти, организирани от ЦПО, а за започващите на 23-и септември нови курсове за външни лица са се записали 24 души. От началото на 2013 г. до настоящия момент 6 машинисти са наградени от ръководствата на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ – Товарни превози" ЕООД за проявен висок професионализъм, бдителност и навременни действия, благодарение на които са предотвратени железопътни инциденти и е опазен живота на пътниците и целостта на превозваните товари.

"В очите на обществото вашата професия е обгърната с особена романтика – романтиката на силните мъже с необикновено ежедневие. Това, което хората сякаш не винаги осъзнават, е фактът че работата на машиниста е свързана не само с романтиката на движението, а преди всичко с ежеминутната концентрация, способността за бърза и адекватна реакция, физическата издръжливост, психическата стабилност и най-вече с отговорността за опазване на живота и здравето на стотици хора. Много са примерите за проявена бдителност и бързи реакции от страна на локомотивните бригади и през настоящата година. Способността за навременна и точна преценка на ситуацията е от решаващо значение във вашата работа. На всички български локомотивни машинисти поднасям своите искрени пожелания за здраве, безаварийна работа и всеотдайно изпълнение на отговорните служебни задължения!", казва в своето обръщение към локомотивния персонал изпълнителният директор на БДЖ инж. Християн Кръстев.