Националната агенция за приходите търси трима директори на териториалните си структури във Варна, Бургас и Велико Търново, обявиха от централата на Агенцията днес. Кандидатите трябва да имат поне 7 годишен професионален опит, както и минимална образователна степен „магистър“. Желаещите да се включат в надпреварата за директорските постове, трябва също да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност, както и да са екипно ориентирани в работа си. Задължително условие за бъдещите директори на трите дирекциите на НАП е също да притежават задълбочени познания в областта на данъчното и осигурително законодателство.
От НАП са поставили и специфично изискване за заемане на длъжността, а именно получено разрешение за достъп до класифицирана информация. Процедурата по проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация ще се извършва само на класираните кандидати, уточняват от Агенцията.
Конкурсът за териториалните директори ще се проведе на три етапа. На първия желаещите ще трябва да представят писмена разработка на управленска тематика. Освен това те ще попълнят и тест за личностни качества, а одобрените кандидати ще бъдат интервюирани от комисия. Размерът на работната заплата, определена за длъжността „директор на териториална дирекция на НАП” е 2250 лв., уточняват от НАП. Срокът за подаване на документите е 30 септември 2013 г.
Всички условия, на които трябва да отговарят желаещите, както и необходимите документи за кандидатстване, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Агенцията www.nap.bg.