Един протокол от секционна избирателна комисия в белгийския град Гент може да се превърне в символ на неграмотността на отминалите избори за Европейски парламент. Константин Йорданов, който изпрати протокола на Нова телевизия, твърди, че наблюдателят на ГИСДИ е местен сутеньор.
Имената на председателя на комисията Мартин Асенов, на неговата заместничка Галя Ганчева, на секретаря Айхан Караали и на членовете - Гюлсевер Сали, Виктор Катев, Анка Иванова, Константин Петров и Марияна Асенова, са изписани правилно.

Оттам нататък обаче започва мъката с числата. 373 веднъж е изписано като "тридеседседемдесед и три", а втори път - като "тридеседседемдесе и три". 251 е изписано с думи като "двеста педесет и едно", а 1120 според протоколчика се изписва "хилядасто и двадесед"

Накрая се оказва, че изборите в секцията са протекли в "нормална и спокойна атмосвера".