Открит склад за пестициди с изтекъл срок на годност в местността „Пискавец" край близкото до Враца село Косталево може да довее до екологическа катастрофа. За опасността алармират общински съветници, които настояват депото да бъде ликвидирано.
Местните парламентаристи предложиха в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за цялостното премахване на обекта, намиращ се в м. "Пискавец" край Косталево. Според съветниците за това ще са необходими близо 1 млн. лв.
В склада от години се съхраняват неправилно вредните растителни препарати. Те се държат в пластмасови опаковки, вместо в метални варели, а неприятната миризма се усеща на километри. Истинско бедствие пък ще настане, ако избухне пожар.
Опасната складова база се стопанисва от фирма "Фаустина груп" от Враца, а в нея се съхраняват близо 280 т. твърди и над 18 т. течни препарати за растителна защита, негодни за употреба. Проверилите площадката експерти са категорични, че тя е напълно законна, но по неправомерен начин се съхраняват намиращите се там вещества.