NASA набира доброволци за нов експеримент. Единственото, което ще се изисква от участниците в проекта „Bed Rest Study", е да лежат и ... Да получават възнаграждение за това, разбира се. Най-голямото неудобство при експеримента е, че хората няма да имат право да напускат леглото в продължение на 70 дни.
Участниците ще могат да ползват компютър, телевизор и книги. Леглата са проектирани по такъв начин, че главите на хората ще са отпуснати, а краката им - вдигнати. Именно в това положение се намират астронавтите при нулева гравитация.
За всеки месец, прекаран в леглото, доброволецът ще получава по 5 000 долара. Експериментът ще се проведе под внимателното наблюдение на лекари, които постоянно ще оценяват здравословното и психическо състояние на участника.