Наскоро изтекоха 100 дни от кабинета, който ръководя. Време, което е късо, за да изпълни всички намерения и ангажименти, но достатъчно за да покажем посоката, в която пое управлението. Това заяви премиерът Пламен Орешарски в отчета си за изминалите 100 дни на управлението му.

По общоприети стандарти първите 100 дни на всеки кабинет е период, в който министрите поемат управлението на министерствата, правят преглед на наследените проблеми и дейности и продължават работата по политиките, които се вписват в програмата на новото правителство. По тези първи стъпки на всяко ново правителство се анализира неговият профил и се правят оценки за пътя на кабинета. Те служат за оценяване на политиките в зависимост от възгледите и външните наблюдатели.

Надявам се, че представеният отчет дава ясна картина за критериите, които маркирах преди малко. Не мисля, че изчерпателното посочване на всичко, което е свършено е водещото, по-съществено е да се посочат мерките, които кореспондират на поетите и отразени в програмите ангажименти. Пред вас са обобщени и представени най-важните 100 мерки на кабинета, обърна се Орешарски към народните представители.

Той каза, че първоначалната версия на отчета е съдържала над 200 точки, но са ги ограничили до 100, като са посочили тези от действията си, които имат най-плътно съответствие на програмните им намерения. В края на писмения отчет е предложен набор от задачи в подготвителен стадий и активностите по тях, които все още не предполагат отчетност. "Предходния месец бе приета актуализация на текущия бюджет, тя ще ни позволи да внесем корекции в няколко политики, които не могат да се оценят като положително водени досега. Намаляването на задълженията на държавата към бизнеса, възстановяване на ДДС, добро управление на фискалните резерви - това са цели, които никой в обществото не оспори. По време на дискусиите около актуализацията на бюджета и преодоляването на президентското вето бяхме свидетели на интересни възражения срещу нормализирането на управлението на публичните финанси. Откроихме се така отново сред останалите страни - членки с организираните първи публични протести срещу малката степен на фискално разхлабване. Във всички други европейски страни бяхме свидетели на масови протести с обратен знак – срещу фискалното затягане. У нас самоцелно имаше противопоставяне заради самата конфронтация", подчерта премиерът.

Орешарски заяви, че страната постепенно се е освободила от страха. "Насърчаването на бизнеса е несъвместимо със силови методи за контрол над бизнеса и обществото като цяло. Възстановяването на нормалния демократичен ред е начална предпоставка за каквито и да са реформи и напредък. След още няколко месеца стилът на управление ще започне да действа стимулиращо за бизнеса, ще се засилят инвестиционните интереси", убеден е Орешарски.

За отчета той добави, че всички мерки дават основание да се обобщи, че са направили стъпките за коректно отношение към бизнеса. "Изплатихме част от просрочените задължения, намалихме салдото на невъзстановения ДДС, предприехме мерки за събираемостта на бюджетните приходи, подготвихме изменения в единната сметка, за да внесем ред в плащането на данъци, предстоят изменения в режима на ДДС, за да облекчим малките и средни фирми, разработихме поправки в ЗОП, за да разширим достъпа на малките и средни фирми и да улесним електронните търгове като противодействие срещу корупционните практики", изброи министър-председателят.

Вчера на оперативно заседание на МС дискутирахме нов пакет от близо 80 мерки и административни тежести, които предстои да се предложат за отмяна или облекчаване. Прегледахме концесионните договори. Засилваме контрола за спазване на договорните условия по концесиите. Започнахме системни проверки на борсите за плодове и зеленчуци. Тези проверки ще превърнем в перманентни.

Подготвихме нова версия на договора за партньорство в диалог с ЕК и гражданското общество, за да постигнем по-висока степен на обществено съгласие за следващия програмен период. Предприехме мерки за текущото изпълнение на проектите по различните оперативни програми с оглед на минимализиране на средства, които няма да бъдат усвоени за този програмен период. Засилихме прозрачността в работата на министерствата за по-ефективен обществен контрол. Въведохме като изискване оценка на въздействието по нормативните актове на МС.

Създадохме обществени съвети към МС, министерствата и областните управители за подобряване на формите на диалог, провеждаме срещи с НПО, браншови организации, синдикати и работодатели. Овладяхме натиска за поредни увеличения на цените на тока, предвид на задлъжнялостта и декапитализацията на държавните дружества. Предстои огромна работа по стабилизиране на енергийната система", заяви Орешарски.

Той подчерта, че правителството е въвело мерки за подобряване на живота на най-бедните слоеве на обществото, въпреки съществуващите фискални ограничения. Видимо подобрихме работата на МВР и на полицейските служители, които намериха баланса между спазването на правата на гражданите и на обществения ред. Успехи могат да се отчетат и по линия на организираната и битова престъпност. Напреднахме и в подготовката на нов НК, разработихме още няколко проекта за подобряване на законовата база в усилията за напредък в установяване на върховенството на закона, допълни премиерът. Той посочи, че значителна част от отчетените мерки са насочени към насърчаване на стопанската активност, формиране на конкурентна икономическа среда и париране на монополните проявления на първо място в енергетиката. Други мерки са областта на подобряване на събираемостта на приходите и срещу нелоялната конкуренция. Третата част от мерките имат подчертана социална насоченост, въпреки ограниченията при заварената финансова обстановка, посочи Орешарски. Подобряваме и системите за укрепване на обществения ред, обновяваме законовата база за едно по-справедливо правораздаване, каза той.

Ще ви информирам за всичко по-важно за насърчаване на предприемачеството, за подобряване на живота на нашите съграждани, обеща Орешарски. Убеден съм в градивния характер на нашето управление и разчитам на подкрепа, каза още премиерът.