Пенсиите ще бъдат увеличени с 2,7% от началото на юли месец, стана ясно след днешното заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Промяната се отнася за всички пенсии, които са били отпуснати до края на месец декември 2013 г., съобщи в-к „Труд“.

Увеличението се налага заради заложените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) разпоредби, според които всички пенсии, отпуснати до края на предходната година, трябва да бъдат актуализирани в началото на юли месец на настоящата година. Това се извършва след издаване на решение на Надзорния съвет на НОИ.

Осъвременяването на пенсиите се прави въз основа на процент, който е равен на сбора от 50 на сто от индекса на потребителските цени и от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход през изминалата година.

Според изчисленията на Националния статистически институт за 2013 г. осигурителният доход бележи ръст от 5%, а индексът на потребителските цени е нараснал с 0,4%.

Заедно с това, Надзорният съвет на Националния осигурителен институт взе решение за увеличение от 110лв. на 113 лв. на социалната пенсия за старост.