Окончателното решение за тавана на пенсиите ще бъде взето до 1 ноември, заяви социалният министър Хасан Адемов след заседанието на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система.

Решението за тавана на пенсиите ще намери своето място в промените в Кодекса за социално осигуряване, които ще гарантират изпълнението на бюджета на ДОО за следващата година, подчерта социалният министър. В момента таванът на пенсиите е проблем за 53 189 души, които точно заради него получават по-ниска пенсия.

По време на заседанието на Консултативния съвет днес са обсъдени над 10 варианта за бъдещето на тавана на пенсиите. Направени са и разчети колко би струвала всяка една идея на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Всички разчети обаче са правени на базата на максимален осигурителен доход от 2400 лева, защото почти сигурно се върви към вдигането му от началото на следващата година. "Много сме близо до това да се обединим около това максималният осигурителен доход да се увеличи от 2200 лева на 2400 лева", призна министър Хасан Адемов.

Според сега действащия текст в Кодекса за социално осигуряване от 1 април 2014 година трябва да отпадне максималният размер на пенсиите за новоотпуснатите пенсии. Комисията по дискриминация обаче счита, че този текст създава условия за дискриминация и за противопоставяне, и това е една от причините таванът за пенсиите да е една от темите, по които ще се дискутира усилено до края на годината. "Ще се стремим да стигнем до по-малко несправедливия вариант, до един вариант, който да е обществено и финансово приемлив", подчерта социалният министър.

Най-евтиният вариант за тавана на пенсиите, предпочитан от Министерството на финансите, е да се индексират всички пенсии по Швейцарското правило, но да отпадне връзката между максималния осигурителен доход и максималната пенсия. (От 2004 година максималната пенсия е 35% от максималния осигурителен доход – бел. ред.). Ако остане връзката, максималната пенсия ще скочи от 770 лева на 840 лева и така около 15 600 души ще получат действителния размер на пенсията си. Ако това съотношение се вдигне на 40%, около 36 000 пенсионери в действителния размер, но това точно ще струва на бюджета на ДОО по около 6,9 милиона лева на месец. Ако съотношението скочи на 46%, 44 000 души ще получават действителните си пенсии, но това ще струва по 8,8 милиона месечно.

Ако се запази текущото законодателство и отпадне таванът само за новоотпуснатите пенсии, още 3000 души ще могат да получат действителната си пенсия, а това ще излезе на бюджета на ДОО по около 1 милиона лева на месец. Отпадането на тавана за всички пенсии ще струва 125 милиона. Има и друг вариант, максималната пенсия да е обвързана с минималната в съотношение 1:6. При това положение таванът ще бъде 900 лева. Допълнителните разходи за НОИ ще са около 5 милиона лева месечно, а от тази идея ще спечелят над 25 000 души.