Европейската комисия /ЕК/ подкрепя приемането на България и Румъния в Шенген.

Това се казва в доклад на ЕК за състоянието на Шенгенското пространство през последната половин година. За периода от ноември 2013 г. до февруари 2014 г. броят на незаконните преминавания на границите на ЕС се увеличи с 96%, в сравнение с периода от ноември 2012 г. до февруари 2013 г., основно в България, Италия, Гърция, Унгария и Испания (общо 25 936 случая).

През миналата година броят на незаконните преминавания на българската граница е бил седем пъти по-голям, сравнено с данните от 2012 г. През декември миналата година, както и в началото на настоящата година, е отчетен рязък спад на тези случаи по нашата граница. Обяснението за това наблюдение е в настъпването на зимата, както и в разполагането на допълнителни охранители.

ЕК съобщава, че възнамерява да издаде препоръки на България и Италия, свързани с механизма за ранно предупреждение, готовност и управление на кризи по третия регламент от Дъблин. Целта е посочените държави да бъдат подкрепени да се справят при натиск, както и да покажат солидарност, а и да помогнат на търсещите убежище, пише в документа.

Допълва се, че ЕК е в контакт с българските власти заради обвиненията, че България отблъсква мигранти. Съобщава се, че миналия месец комисията е разговаряла с България и Гърция заради действията на българо-гръцката граница, за които има съмнения, че не съответстват на изискванията на Шенгенския граничен кодекс.