Измамниците все повече се ориентират към фалшифициране на десетолевки вместо на банкноти от 20 лева, каквато беше тенденцията през последните години, пише в. „Труд”, позовавайки се на данни на БНБ.
Близо 50% от заловените фалшиви пари през първото тримесечие на т.г. са именно от 10 лева. Дяловете на заловените неистински банкноти с номинал 20 лв. и 50 лв. са съответно 32% и 12%.
За три месеца БНБ е извадила от обращение 19 милиона броя негодни за употреба банкноти.
През последните месеци българинът все по-често използва като разплащателно средство банкноти 50 лв. и 100 лв., като в същото време намалява делът на 10- и 20-левките.
Броят на купюрите от 50 лв. и 100 лв. се е увеличил съответно с 0,54 процентни пункта (п.п.) и 0,63 п.п. през последната година. В същото време банкнотите с номинал 10 лв. и 20 лв. са намалели съответно с 0,40 п.п. и 0,42 п.п. Купюрите от 5 лева също стават по-малко, докато тези от 2 лева се увеличават.
Тенденцията към ръст на по-едрите банкноти не е нова и едно от обясненията може да бъде, че хората купуват повече. У нас се регистрира ръст на потреблението през последната година.
Най-употребяваната банкнота обаче продължава да е 20-левката. Нейният дял в броя на банкнотите в обращение към края на март е близо 32%. Столевките са под 10%, а 50-левките и 10-левките имат по около 20%.