Ще пишем и SMS до телефон 112, реши парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Депутатите от комисията приеха на първо четене единодушно предложените от депутатите Христо Монов и Захари Георгиев промени в Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. С новите текстове на практика се въвежда възможността до телефон 112 да се пращат и кратки текстови съобщения (SMS). Това ще създаде реална възможност и глухонемите сами да съобщават на операторите на спешния телефон ако изпаднат в беда.

Основният проблем, свързан със законопроекта е техническото изпълнение, коментира председателят на комисията Атанас Мерджанов. Той подчерта, че между първо и второ четене на законопроекта ще се създаде работна група, в която ще бъдат включени и представители на мобилните оператори и на Съюза на глухите в България. Участниците в работната група ще трябва да уточнят именно техническата реализация на законовите промени. Ще се постараем да дадем максималния срок от три седмици за разглеждане на текстовете между първо и второ четене, заяви Мерджанов.

Засега няма окончателни разчети за това колко би струвало въвеждането на тази нов възможност. Според някои прогнози 300 000 лева ще са допълнителните разходи, свързани пряко с телефон 112.