Да отпадне данъчното облекчение за млади семейства с ипотечен кредит, предвиждат предложения за промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица, публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите (МФ).  Становища по законопроекта ще се приемат във ведомството до 1 октомври включително.

Отпадането на данъчното облекчение се предлага с мотива, че срещу България е открита процедура за нарушение на европейското право.

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност от сумата от годишните данъчни основи да се приспаднат лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище при условие, че заемът е изтеглен от лица със сключен граждански брак, единият съпруг от които не е навършил 35 години, и ипотекираното жилище е единствено за семейството.

В мотивите към законопроекта е посочено, че според Еврокомисията данъчното облекчение за младите семейства дава преференции на местни физически лица пред чужденци, които работят в България, но са установени за данъчни цели в друга държава от Европейския съюз (ЕС).

Същевременно вносителите на промените посочват, че данъчното облекчение е било многократно оспорвано досега, включително и пред Комисията за защита от дискриминация, и подчертават, че от него през миналата година са се възползвали само 5 473 лица. Както стана ясно преди дни, правителството обмисля нови варианти за данъчни облекчения за семействата с деца. Все още обаче няма конкретни предложения.

Субсидии за земеделските производители за 2009 г. и предходни години, които са забавени и изплатени на стопаните през тази година, няма да бъдат облагани,  предвиждат още предложенията.

Предлага се също така да отпадне отделната регистрация на тютюнопроизводителите.

С промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага данъчните облекчения за фирми от производствения сектор, базирани с общини с висока безработица, да се прилагат, когато безработицата в района е с над 25 на сто, а не 35 на сто, както е записано в сегашните текстове на закона. Фирмите освен това ще трябва да поддържат персонал от поне 30 души. От тях най-малко 70% трябва да са заети пряко в производството, а поне 30 на сто да са с постоянен адрес в съответната община.