Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика, за с.Тетово
1 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика, за с.Ново село
1 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 учител лектор, висше обр. – турска филология
1 портиер в училище, средно обр.
1 чистач в училище, средно обр.
1 общ работник - поддръжка на сгради в детска градина, средно обр., правоспособност за електротехник, за с.Ново село
1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно обр., прлавоспособност за газозаварчик/оксиженист
1 общ работник в плетачно производство, основно/средно обр.
2 гладачи в плетачно производство, основно/средно обр., опит
3 общи работници – за временна и почасова работа, няма изискване за обр.
10 оператори на машина за производство на филтри за автомобили, средно обр., опит на подобна позиция
2 чистачи в детска градина, средно обр., едното място е за с.Басарбово, а другото - за кв.Долапите
1 общ работник за поддържане на училищни сгради, средно специално обр.
1 логопед в училище, висше обр. по спцеалността
5 оператори на пещи за изгаряне на отпадъци, средно техническо обр.
2 макетисти, средно обр.
1 готвач, средно професионално обр., 3 години опит
1 производствено-технически директор, висше обр. – текстилен инженер, работа с автоматизирана система за кроене, английски и немски език, 5 години стаж, за село Руйно, общ.Дулово
1 шлосер монтажник, средно техническо обр.
3 монтажници на корпусна мебел, средно обр., 1 година опит
2 тапицери на мека мебел, средно обр., 2 години опит
2 помощник-разкройчици в мебелно производство, средно/основно обр.
2 електромонтьори – ПЖПС, средно професионално обр., опитът е предимство
1 хигиенист на производствени помещения, основно обр., подходящо за мъж
4 монтажници на хартиени компоненти, средно обр.
1 машинист на булдозер и 1 машинист на багер, основно обр., правоспособност, опит
1 сладкар, средно/основно обр., опит
2 работници на преса в кроялен участък, основно обр.
8 чистачи на търговски обект, основно обр., двете бройки са по на 4 часа
1 технически сътрудник, средно обр., френски език, компютърни умения, 1 година стаж
1 инструктор обучение на водачи на МПС, полувисше обр. по специалността
1 готвач, средно обр. /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/
1 лекар очни болести, висше медицинско обр. по специалността
1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
2 стругаро-фрезисти, средно техническо обр., опит
1 работник на машина за разкрой на метали с ЦПУ, средно обр., 2 години опит
5 гладачи на чорапи, основно/средно обр.
3 формовчици в леярна, средно/основно обр., опитът е предимство
1 електромонтьор, средно технически обр., опит
3 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
1 техник механик на металообработващи машини с ЦПУ, средно/висше техническо обр., английски език, опит 3 години
11 заварчици СО, основно обр.
5 монтажници на метални конструкции, основно обр.
15 заварчици – метод 141 и 111, средно професионално обр. /предимство/, правоспособност, за гр.Бургас
1 портиер, средно обр., правоспособност за огняр – котел на газ
7 шмиргелисти, основно/средно обр., опит
2 шлосери, средно обр., опит
1 шлосер в енергиен отдел, средно специално обр., предимство - правоспособност за огняр и заварчик, опит 3 години
2 общи работници – товаро-разтоварна дейност, средно обр.
3 апаратчици – производство на бои и лакове, средно обр. – химия – предимство
1 инженер – машинни агрегати, висше обр. – машинно инженерство, английски език, компютърни умения, опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 инженер – автоматизация, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения, опитът е предимство /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 апаратчици – химическо производство, средно/основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 електромонтьор, средно/висше обр. – електроспециалности /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 икономист, висше икономическо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
4 сервитьори, средно обр.
2 готвачи за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
2 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
2 готвачи, средно/основно обр., опит
5 оператори на кетел машина и 5 ръчници в текстилно производство, средно/основно обр.
1 работник на плетачна машина – в машиностроене, средно обр., 2 години опит
1 електромонтьор – мебелно производство, средно обр., опит
10 работници – обработване на дърво, средно обр., за гр.Две могили
4 кофражисти, основно обр., опит
3 строителни дърводелци, основно обр., опит
8 оператори – производство на санитарни принадлежности, средно обр., опитът е предимство
2 опаковачи в мебелно производство, средно обр., опит
5 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 общ работник в леярна, основно/средно обр., правоспособността за мотокарист е предимство
1 конструктор на мебели, висше техническо обр., работа с програми за проектиране и кноструиране на мебели
1 специалист по маркетинг, висше обр. – маркетинг/строително инженерство, английски език, владеенето и на румънски език е предимство, компютърни умения
2 работници за производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 общ работник за опаковка в химическо производство, основно/средно обр.,
1 инженер за химическо производство – автоматика, висше обр. по специалността, умения за CAD проектиране
1 мотокарист, основно/средно обр., опит
1 машинен инженер, висше обр., умения за CAD проектиране
1 офис организатор, средно/висше обр., отличен румънски/английски език, компютърни умения, подходящо за мъж
5 монтажници в мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит
2 фрезисти, средно техническо обр., опит
2 механизатори в селско стопанство, основно/средно обр., правоспособност
4 оператори на металообработващи машини, средно обр., опитът е предимство
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 лекар невролог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар анестезиолог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар кардиолог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
1 организатор на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж
2 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
10 електронни и софтуерни инженери, висше обр. /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения – работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение
1 общ работник в склад за чорапи, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар
8 заварчици на СО2, средно/основно обр., правоспособност
3 машинни оператори – производство на растителни масла, средно обр.
5 инженери конструктори – производство на авточасти, висше обр. - машинен инженер, английски/ немски език, опит
2 инженери по качеството - производство на авточасти, висше техническо обр., английски/немски език, опит
2 компютърни специалисти - производство на авточасти, висше обр. по специалността, английски език, опит в производствени фирми
1 инженер технолог - производство на авточасти, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит
13 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” - производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения
2 търговски пътници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
6 работници в строителството, основно/средно обр., опит
3 работници в месопреработване, основно обр., опит
3 борвергисти, средно спец. обр., 2 год. опит
6 електрозаварчици, средно техническо обр., правоспособност
10 корпусници, средно техническо обр., правоспособност
6 машинни оператори - производство на авточасти, средно техническо обр. - машиностроене, опит
2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит
2 работници – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит
3 етикетировачи в чорапно производство, основно/средно обр., предлага се обучение
5 работници спомагателни дейности в чорапно производство, основно/средно обр.
2 окачествители – след гладене на чорапи, средно обр., предлага се обучение
1 изпълнител на модели – шевно производство, средно обр., опит
2 машинни оператори – производство на сая, основно/средно обр., опит
2 офис асистенти – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
8 опаковачи в чорапно производство, средно обр., 1 година опит
1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше обр.
3 общи работници в шевно производство, средно обр.
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
1 технолог в шевно производство, средно специално обр.
2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение
9 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит
7 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
10 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
1 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение
1 крояч, средно обр., опит
9 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
93 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител по биология и химия, висше обр. по специалността /за гр.Две могили/
1 възпитател, висше обр. /за гр.Две могили/
1 учител по география, висше обр. по специалността /за гр.Бяла/
1 учител по история, висше обр. по специалността /за гр.Бяла/
1 учител по БЕЛ, висше филологическо обр. /за гр.Бяла/
1 учител по английски език, висше филологическо  обр. /за гр.Бяла/
2 възпитатели, висше обр., НУП /за гр.Бяла/
2 възпитатели, висше обр. /за  гр.Бяла/
1 старши учител на деца с умствена изостаналост, висше обр. /за гр.Борово/
2 възпитатели, висше обр., НУП /за  с.Горно Абланово/
1 учител по български език, висше филологическо обр. /за  гр.Две могили/
1 учител по физическо възпитание, висше обр. по специалността /за с.Новград/
1 учител по история и биология, висше обр. по специалността /за с.Новград/
1 възпитател, висше обр., НУП /за с.Новград/
2 учители в детска градина, висше обр., ПУП /за гр.Две могили/
1 учител по биология и химия, висше обр. по специалността /за  гр. Две могили/
2  шивачки, основно обр. /за гр.Две могили/
1  учител по математика и информационни технологии, висше обр. по специалността /за с.Караманово/
1  учител по български език и литература, висше филологическо обр. /за с.Караманово/
1  учител по биология и химия, висше обр. по специалността  /за гр.Две могили/
2 учители в детска градина, висше обр., ПУП /за гр.Две могили/
1 архитект - висше обр. по специалността /за гр. Борово/
2 учители по практическо обучение, висше обр. - механизация на селското стопанство /за гр.Две могили/
1 учител по математика, висше обр. по специалността /за гр.Две могили/
2 учители в детска градина, висше обр., ПУП /за  с.Полско Косово/
2 учители в детска градина, висше обр., ПУП /за  с.Босилковци/
10 машинни оператори на дървообработващи машини - средно обр. /за гр.Две могили/
1 учител по английски и български език – висше филологическо обр. /за с.Полско Косово/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.