Европейската комисия внесе предложение за засилване на способността на Европейския съюз за предприемане на действия по отношение на "легалните дроги" — нови психоактивни вещества, използвани като алтернатива на незаконните наркотични вещества, като кокаин и екстази.

Съгласно предложените днес от ЕК разпоредби вредните психоактивни вещества ще се изтеглят бързо от пазара, без различните им форми на законна промишлена и търговска употреба да бъдат изложени на риск.

Предложенията се внасят, след като Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) и Европол отправиха предупреждения относно мащабите на проблема и след публикуван през 2011 г. доклад, в който се констатира, че настоящият механизъм на ЕС за действия спрямо новите психоактивни вещества се нуждае от укрепване. Днешното предложение беше представено от заместник-председателя Рединг заедно със заместник-председателя Таяни и комисар Борг, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

"Легалните дроги се превръщат във все по-голям проблем в Европа, като най-изложени на опасност са младите хора. Предвид липсата на граници във вътрешния пазар, за справянето с този проблем се нуждаем от разпоредби, които са общи за ЕС", заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. "Днес внасяме предложение за стриктно европейско законодателство относно новите психоактивни вещества, което да позволи на ЕС да реагира по-бързо и ефикасно, като се предоставя възможност и за незабавно временно отстраняване от пазара на вредните вещества", допълни Рединг.

Новите психоактивни вещества се превръщат във все по-голям проблем. В периода между 2009 г. и 2012 г. броят на новите психоактивни вещества, открити в ЕС, се е утроил. От началото на 2013 г. ежеседмично се получава сигнал за поне едно ново вещество. Това е проблем, нуждаещ се от решение на европейско равнище. Тези вещества са все по-широко достъпни чрез интернет и се разпространяват бързо между различните държави в ЕС — 80 % от новите психоактивни вещества се откриват в повече от една държава от ЕС.

Най-застрашено е младото поколение: според проучването на Евробарометър от 2011 г. "Отношение на младите хора към наркотиците" средно 5 % от младите хора в ЕС са използвали такива вещества поне веднъж в живота си, като най-голям е делът им в Ирландия — 16 %, а в Полша, Латвия и Обединеното кралство той е близо 10 %. Тези вещества представляват сериозен риск за общественото здраве и за обществото като цяло.

Употребата на новите психоактивни вещества може да бъде фатална. Така например, смята се, че само за пет месеца — между април и август 2012 г., веществото 5-IT е убило 24 души в четири държави от ЕС. Само за периода 2010—2012 г. веществото, наречено 4-МА, имитиращо амфетамина, е причинило смъртта на 21 души в четири държави от ЕС.

Ответната реакция на Европа трябва да бъде силна и решителна. Настоящата система, създадена през 2005 г., изразяваща се в откриване и забрана на новите наркотици, вече не е подходяща за набелязаните цели. Предложението на Комисията ще подобри и ускори способността на Съюза да се бори с новите психоактивни вещества.