Прокуратурите в Елхово и Свиленград ще бъдат задължени да разглеждат конкретно всеки случай на незаконно преминали държавната граница, а не да бъдат гледани като част от общата картина.

Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров след заседание на оперативния щаб в Елхово.

Наша работна група набеляза мерки за подобряване на координацията между държавните органи. Мерките представляват предложение за алгоритъм на действие, който трябва да се прилага без каквито и да е изключения, като се започне от началото. А именно залавянето на лица, които пресичат незаконно границата ни, да се мине през най-малките подробности, свързани не просто с преминаването на административните процедури – регистрация, снемане на отпечатъци, установяване на самоличност и т.н. Но и всички процедури, свързани с най-общото начално осигуряване на храна и подслон на тези хора, заяви Цацаров. Той каза, че са били направени някои корекции в цялостната процедура. Цацаров е категоричен, че като цяло координацията между държавните органи е осъществена.

По изрично мое искане, подкрепено от г-н министъра на вътрешните работи, се налага изключително засилено участие в сравнение с досегашното на длъжностните лица от Държавна агенция по бежанците. Трябва да приемем констатацията, че до настоящия момент цялата тежест при решаването на този хуманитарен проблем, на практика е върху МВР, което слава Богу срещна разбирането на областния управител и на общинското ръководство в Елхово и останалите градове. Държавната агенция по бежанците трябва да бъде далеч по-активна при осъществяването на своите задължения. Такава констатация бе направена и в присъствието на г-н Роман Вейл, който участва в съвещанието – представителят на върховния комисар на ООН по въпросите за бежанците, заяви главният прокурор.

Цацаров добави, че създаването на разпределителен център е много важно в два аспекта. Първият е чисто процедурен. Ще даде възможност в рамките на престоя от 3 до 5 дни да бъдат изчистени и решени всички въпроси, свързани с административното, а и наказателно правното решаване на проблема. Вторият аспект е чисто хуманитарен. Осигурено е необходимото за начални санитарни пакети, начално здравно обслужване, осигуряване на храна, всичко това отново с усилията на МВР, което е повече от добро. Пресичането на държавната граница не по разрешения начин е престъпление. То е престъпление по чл. 279 от НК. Динамиката на тези престъпления показва, че в Районна прокуратура –Елхово през 2011 г. са били осъдени 47 лица за такова престъпление, през 2012 г. броят на осъдените лица е 33, а за периода от 1 януари до 13 септември 2013 г. броят на осъдените лица е 426. В Районна прокуратура - Свиленград динамиката е по-малка, но все пак значителна – 239 през 2011 г., 279 за 2012 г. и 2013 г. – 389 случая, изброи главният прокурор.

Цацаров подчерта, че в настоящия момент трябва да се съобразят с факта, че нямат традиционната картина на нарушители на държавната граница, а имат нарушители на държавната граница за 9 месеца само в Елхово осъдени 426 лица, като основното мнозинство от тези нарушители са хора, които пресичат границата поради преследване в страната, от която идват. Тези нарушители пресичат границата поради чисто хуманитарни подбуди, хора, които буквално търсят закрила и начин на устройване на един що-годе нормален живот.

"Това налага пълно преосмисляне на досегашната съдебна практика. Идеята е да се въведе едно променено мислене, което надявам се, че ще бъде възприето и от останалите органи на съдебната власт. И което променено мислене да отчита конкретните особености на всеки конкретен случай. До настоящия момент разпоредбата на член 9, ал. 2 от НК не е била прилагана нито веднъж, било от прокуратурите, било от съдилищата. Става дума за малозначителност на деянието – липса на обществена опасност или такава ниска степен на обществена опасност, при която то не е престъпление", обясни Цацаров. Той добави, че прокуратурите ще бъдат задължени да отчитат и да разглеждат всеки от случаите конкретно. Това ще се прави съвместно с разследващите полицаи от МВР. "Конкретната преценка би трябвало да доведе до приложение на разпоредбите на НК конкретно спрямо всеки нарушител, а не всеки да бъде третиран като традиционния участник в картината нарушител на държавната граница. Ясно е, че има случаи със силно изявен хуманитарен профил. Ясно е, че има случаи, при които пресичането се осъществява с деца, семейства, в изключително тежко, социално, а и физическо състояние. При тези случаи възможността за преценка, че деянието не е престъпно, е напълно оправдана от чисто законова гледна точка", категоричен е Цацаров.