В Дунава се забелязва и увеличаване на т.нар. инвазивни видове животни и растения, включително риби, които влияят неблагоприятно върху местните видове. Сред тези инвазивни видове са например мидата драйсена, като река Дунав се смята за един от коридорите за нейното разпространяване. Тя създава проблеми, като запушва тръбите с обрастванията си. Друг такъв вид е рибата китайски поспаланко, която напоследък е в голямо количество в Дунава. Другите сериозни заплахи за рибата в реката са интензивният риболов с мрежи и най-вече бракониерството.

Това сочат изследванията, направени дотук от екипа на третата международна експедиция Joint Danube Survey 3. В нея участват 20 учени от различни страни, които в продължение на шест седмици до 26 септември вземат проби от 68 точки по целия 2375-километров речен път на Дунава. Днес те бяха в Русе, където акостираха и двата научно-изследователски кораба «Аргус» и «Истрос».

ПОДРОБНОСТИ В УТРЕШНИЯ БРОЙ НА УТРО