Числата от 42-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 5, 31, 2, 11, 7, 26.

II теглене: 24, 33, 34, 2, 41, 14.

---------------------

6 от 42

I теглене: 42, 35, 28, 40, 20, 9.

---------------------

5 от 35

I теглене: 9, 16, 18, 21, 2.

II теглене: 26, 35, 21, 5, 8.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 4, 7.

Печеливши цифри: 8, 3, 7.