Днес в Прокуратурата бе внесен сигнал за нередности в българската енергетика на стойност 230 млн.лв. станали по време на управлението на ГЕРБ.

Сигналът е за неправилно планиране и изразходване на средства в частта от дейността на НЕК и ЕСО, без отчитане на задълженията по дългосрочните договори за разполагаемост за студен резерв с ТЕЦ "AES-Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток 3". Неправилното планиране е било известно още през 2012 г. Тогава е установено, че разполагаемостта за студен резерв и услуги на двете централи е отчетена от ДКЕВР при формирането на регулираната цена за достъп на ЕСО.

С писмо от август 2012 г. МИЕ е уведомило тогавашните изпълнителни директори на ЕСО и НЕК. Три месеца по-късно (през ноември 2012 г.) в официална кореспонденция до НЕК и ЕСО ДКЕВР също констатира, че не би следвало да има финансови и правни пречки за уреждане взаимоотношенията при заплащането на разполагаемост за студен резерв по дългосрочните договори.

Въпреки това ЕСО не е заплатило дължимите разходи по горепосочените договори за разполагаемост за студен резерв на НЕК, като средствата са били насочени към други дружества.

До този момент никой, освен министър Драгомир Стойнев, не е предприел действия за информиране на компетентните органи по случая. За периода 01.-08.09.2013 г. в прокуратурата бяха внесени други три сигнала за нередности на обща стойност 160 млн.лв.