Настоящият изпълнителен директор на "Мобилтел" Андреас Майерхофер обяви, че напуска компанията. Заедно с него си тръгва и главният директор по маркетинга на оператора Мартин Липауц. Под ръководството на  Айерхофер, Мобилтел запази стабилна позиция на пазарен лидер и модел за подражание в българските бизнес среди. С придобиването през 2010 година на Мегалан Нетуърк и Спектър Нет, компанията направи сериозна стъпка в своето развитие - позиционира се като цялостен телеком оператор, предлагащ мобилни и фиксирани продукти и услуги. През септември 2012 година под негово ръководство Мобилтел променя изцяло своята корпоративна идентичност, за да покаже вече заложената стратегия за позиционирането си като цялостен телеком доставчик. По време на неговото управление компанията провежда последователна и дългосрочна социална политика.
Овакантеният пост ще заеме Танасис Кацирубас октомври 2013 година. Той ще съвместява отговорностите на главен изпълнителен и главен маркетингов директор на оператора. Танасис Кацирубас има над 20-годишен опит в областта на телекомуникациите, част от който в няколко мобилни оператори в Югоизточна Европа.