Мая Косева е председател на Съвето на директорите на "Ел Би Бургарикум".

- Г-жо Косева, в колко държави по света ядат българско кисело мляко със закваски на “Ел Би Булгарикум”?

- Като фирма с дългогодишни традиции при производството и експорта на млечни продукти и закваски “Ел Би Булгарикум” е марка, наложила се на пазари в Европа, Африка, Южна Америка, Близкия и Далечния изток. Един от стратегическите ни партньори е японската корпорация Meiji Co., която успешно продава кисело мляко по лиценз на “Ел Би Булгарикум” вече над 40 години. В края на април в Шанхай, Китай, се проведе среща с ръководството на китайския завод на Meiji, открит в началото на годината. На нея бяха обсъдени стратегията и възможностите за развитие на производството и продажбата на кисело мляко с българска закваска на китайския пазар, чиито перспективи са големи предвид постоянно

нарастващото търсене с 10% годишно на такива продукти.

- Има ли интерес български закваски да се продават и в други държави?


- Българското кисело мляко е национален продукт и незаменима храна у нас от векове. Специфичният му вкус и аромат, високата хранителна и диетична стойност доведоха до голямо търсене и добра пазарна реализация на продукта не само в България, но и в чужбина. Нашите закваски са създадени от млечнокисели бактерии, първоначално изолирани и селекционирани от природни източници в различни географски райони на България, от оргинални домашно приготвени млечни продукти или от сурово мляко. Закваските съдържат щамове млечнокисели бактерии, идентифицирани по стандартите на Международната федерация по млекарство (IDF) и селекционирани по технологични свойства.

- Колко различни закваски има в колекцията на “Ел Би Булгарикум”?

- В резултат на задълбочена научноизследователска работа днес “Ел Би Булгарикум” ЕАД разполага с най-голямата в България колекция от над 1000 млечнокисели бактерии и над 100 различни комбинации закваски. Също така притежава и най-богатата колекция от пробиотични микроорганизми в България. По брой щамове от двете бактерии на киселото мляко Lactobacillus bulgaricus и Strepococcus thermophilus колекцията ни е сред най-богатите в света.

- С какво закваските ви са уникални и превъзхождат тези на конкурентите?

- Изключителните качества на българското кисело мляко се дължат основно на българската закваска - симбиотична комбинация между Lactobacillus bulgaricus и Strepococcus thermophilus, природно-климатичните условия в България и уменията на нашия народ. България е от малкото страни, които могат да се гордеят с традиционни млечни продукти, направили я известна по целия свят. “Ел Би Булгарикум”, като основен научен център в млечния отрасъл, е активен участник в разработването на стандарти за производството на традиционните продукти и международната им защита. Държавата се ангажира със съхраняването на идентичността на българското кисело мляко, като Министерският съвет взе решение за даване право на “Ел Би Булгарикум” ЕАД да предоставя на своите лицензополучатели

правото да ползват името “България”

при маркетирането на киселото мляко, произведено съгласно лицензионните договори. Това е показателно за значението, което отдава държавата за запазване идентичността на българското кисело мляко.

- Как се справя едно държавно предприятие с частните конкуренти в производството на млечни продукти?

- Трудно. Към момента на нашия пазар има над 250 български производители на млечни продукти, без да броим представените на пазара чуждестранни фирми. “Ел Би Булгарикум” ЕАД като единственото държавно предприятие в бранша спазва всички правила и закони, грижейки се и за своите служители. Активно съдействаме на Министерството на земеделието и храните за регулирането на млечния сектор в България и преодоляването на “сивия”. Необходимо е всички млекопреработвателни предприятия да реализират дейността си при равни условия.

Ние сме не просто един от многото производители на млечни продукти в България – напротив, производственото направление е в известна степен съпътстващо в профила на компанията и то има за цел по-скоро поддържане на бранда LB Bulgaricum и съхранение на българските рецептури и традиции. Важна част от дейността на дружеството са разработването, доброто управление, опазването и предоставянето на технологии и ноу-хау, интелектуална собственост и закваски за млечни продукти. Компаниите от сектора, търсещи автентични и качествени закваски за собственото си производство, предпочитат да ги закупуват от нас.

- Планирате ли пускане на нови продукти на пазара?

- Разбира се, една от основните ни цели е разработването на нови поколения закваски и формули за здравословни храни, като същевременно с това съхраним и традициите в производството на оригиналните български млечни продукти. Един от най-новите продукти е полибактериалният препарат, който представлява

сух концентрат от няколко бактериални щама

с комплекс от пробиотични свойства. Той спомага за профилактика на високите нива на холестерола, има антиоксидантна активност и имуностимулиращ ефект. Особено важно е да се отбележи, че откриването на щам с имуностимулиращ ефект, принадлежащ към бактериалния вид L. bulgaricus, е изключителна рядкост. Още по-важно е, че този ефект е клинично доказан. В продукта могат да се добавят и други бактериални щамове с по-богат комплекс от полезни свойства. Продуктът е и с повишената усвоимост на протеиновата материя, дължаща се на частичното разграждане на протеините до по-бързо и лесно усвоими вещества.

- Какви са финансовите резултати на “Ел Би Булгарикум”?

- За 2013 г. “Ел Би Булгарикум” ЕАД отчита положителен финансов резултат с балансова печалба в размер на 648  000 лв., което е ръст от 25,8% спрямо предходната година. Нарастват и приходите от продажби с над 3  000  000 лв., като общият им размер е  15  637  000 лв.

Рентабилността на приходите от продажби е 9,64%. Това е тенденция на поддържане на високи равнища и съответно за запазването на добър финансово-икономически статус на дружеството като цяло. Положителните резултати дават възможност значително да се ускори инвестиционният процес и по този начин да поддържа своята конкурентоспособност.

Дадохме добър старт и на тази година, като за първото тримесечие “Ел Би Булгарикум” отново отчита балансова печалба от 647  000 лв. Приходите от продажби бележат ръст от 444  000 лв. спрямо същия период на 2013 г. и достигат 4  023  000 лв.

- Как се снабдявате със суровина? Има ли достатъчно българско сурово мляко?

- Компанията произвежда сирене и кашкавал, които изнася по целия свят – Европа, Близкия изток, Австралия и САЩ. Зад тази качествена продукция не стои само модерното оборудване, но и качествената суровина. Изкупуваме основно краве мляко, по-малко овче и козе, изцяло от български ферми, категоризирани в първа група.

Голяма част от производителите на млечни продукти се снабдяват със суровина от чужбина, но ние държим продуктите ни да са изцяло български, което включва и самата суровина.

- Предвиждате ли нови инвестиции в производствените центрове във Видин и София?

- В момента дружеството има подписани договори за два проекта по ОП “Конкурентоспособност” на стойност близо 7,8 млн. лева. Чрез тях се финансират производствените мощности за базите ни в София и Видин, както и научноизследователският център на “Ел Би Булгарикум”. Новото оборудване ще помогне за разработването и внедряването на нови поколения закваски, функционални храни и пробиотични продукти.

Интервю на Тихомир Тончев