Инспектори установиха 232 нарушения на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа в рудник "Ораново".

След възникналата тежка авария, довела до смъртни злополуки в рудник "Ораново" при "Пирин Ораново" ЕООД, инспектори от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" извършиха проверки по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията, осъществяващи подземен добив на полезни изкопаеми на територията на страната. Целта беше да се установи степента на спазване на изискванията на нормативните актове, приложими към подземния добив.

Приоритетно беше проверявано воденето на нормативно изискваната документация при осъществяването на минните работи, безопасността, създадената организация за инструктаж и обучение и тяхното провеждане, състоянието на минното оборудване, аварийната готовност в рудниците, минно-спасителната дейност, безопасността при пробивно-взривните работи, осигуряването на вентилация и състоянието на вентилационните съоръжения. Проверките бяха реализирани от инспекторите по труда от Дирекции "Инспекция по труда" Пловдив, Бургас, Добрич, Благоевград, Монтана, Русе, София област и Хасково и инспектори от Дирекция "Безопасност на труда и анализ на контролната дейност" в ГИТ. Извършени бяха 23 проверки в 17 предприятия за подземен добив на въглища, метални руди и неметални материали и суровини, уточняват от МТСП.

По време на проверките в подземните обекти са констатирани 232 нарушения на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, за отстраняването на които са дадени 228 задължителни за изпълнение предписания с кратък срок.

За допуснати нарушения на безопасните и здравословни условия на труд на работодатели, длъжностни лица и изпълнителски кадри бяха съставени 26 акта за административни нарушения. Съставен е акт за спиране на дейността по подготовка на нови нива, участъци и работни места, както и добива на въглища в "Пирин Ораново" ЕООД и четири акта за спиране на машини и съоръжения в рудник "Бабино" на "Въгледобив Бобов дол" ЕООД.

Въведен е специален режим /на работно място 64-та подетажна събирателна галерия в рудник "Ораново" при "Пирин Ораново" ЕООД/ за предприемане на необходимите технически и организационни мерки, правила, срокове и отговорни лица за осигуряване защита на работещите срещу опасностите от пробив на вода и кал в минната изработка.

Отстранени от работа са петима работници, които не притежават необходимата правоспособност. В резултат на извършените проверки са направени обобщаващи изводи по отношение спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в подземните мини в следните направления: Управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при подземния добив. Подробен доклад от проверките е изпратен до министъра на труда и социалната политика и до министъра на икономиката и енергетиката.

БГНЕС припомня, че на 16 юли в 64-та подетажна събирателна галерия в рудник "Ораново" изтича кал с вода и едри скални късове, като затлачва профила на изработката в 160-ти метър. След пропадането остават двама заградени и двама затрупани миньори. Въпреки опитът за подаване на чист въздух през водоотливна тръба и изгребване на натрупания материал, същият ден е констатирана смъртта на двама от миньорите – Христо Младенов и Асен Стойнев. 18 дни по късно и неспирни спасителни и издирвателни акции, бяха открити телата на другите двама затрупани миньори – Иван Лазаров и Николай Михайлов.

В спасителната акция на 300 метра под земята се включи специализираният отряд на мина Челопеч. Скалата, която бе открита и спряла спасителните дейности бе взривена. 49-годишният шлосер Асен Грънчаров от Благоевград почина от инфаркт по време на издирвателната акция, на 200 метра под земята и на 600 метра от мястото, където копаеха колегите му. Оцелелият шлосер Бойко Ружински каза тогава пред БГНЕС, че причина за срутването е неукрепена нова разработка и обвини директно за смъртта на двамата си колеги ръководството на рудник "Ораново".

Управителят на рудника Валери Манов заяви, че оставка няма да подаде след трагичния инцидент. Лично не се чувствам виновен, отговорен като управител – да. Аз управлявам екип от хора, които седят зад мен, не съм направил нарушение. Сега трябва да управлявам тези хора в тези трудни моменти, каза още управителят на рудник "Ораново".

След трагедията министърът на икономиката Драгомир Стойнев изтъкна несвършената работа от администрацията по отношение на осъществения контрол. В доклад пред парламента той съобщи, че в мината се извършва нормална експлоатационна дейност, въпреки че не е имало одобрен годишен план, а миньорите не са имали право да работят в 64-а галерия преди 1 август. Той направи разграничение между отнемането и спирането на концесията. "Аз спазвам закона и в момента съм разпоредил спиране на концесията. Това означава спиране на добивната дейност до отстраняване на нередностите", поясни министър Стойнев. За шест години в рудник "Ораново" загубиха живота си осем миньори, трима от село Полена, по двама от Симитли и Крупник и един от село Полето.

5 август бе обявен за ден на национален траур във връзка с трагичната гибел на българските граждани, загинали в мина "Ораново". Тридневен траур беше обявен и в община Симитли.