През второто тримесечие на 2013 г. разходите за труд за един изработен час в еврозоната и Европейския съюз (ЕС) са нараснали с 0,9% спрямо същия период на предходната година. Това показват данните на Европейската статистическа служба Eurostat (Евростат).
През първото тримесечие на годината ръстът за еврозоната е бил 1,7%, а този в ЕС малко повече - 2%, гласи общоевропейската статистика.
Сред страните, за които е налична информация, най-голям годишен ръст в разходите за труд във всички сектори е отчетен в Естония (7,7%), Литва (6,5%) и Румъния (6%). Спад е регистриран в разходите за труд в Словения (-5,9%), Кипър (-4,6%), Хърватия (-0,6%) и Испания (-0,3%).
През второто тримесечие на 2013 г. годишното повишение на разходите за един отработен час в България е било 3,4%. Пояснява се, че тези разходи са свързани с "професионалната дейност". Допълва се, че през първите три месеца на годината разходите за труд в страната са скочили с цели 4,7%.
Става ясно, че с едва 3,2% са се повишили заплатите, а с цели 4,9% - другите разходи, които реално не са в полза на заетите. По този начин може да се направи изводът, че ръстът на заплатите в България е един от най-символичните на ниво ЕС, а разходите на работодателите най-вероятно да растат основно за сметка на производствената дейност и инвестициите наред с допълнителните плащания за бонуси или осигуровки.