Числата от 74-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 22, 29, 17, 18, 19, 36.

II теглене: 2, 39, 7, 17, 15, 48.

---------------------

6 от 42

I теглене: 33, 27, 16, 18, 32, 19.

---------------------

5 от 35

I теглене:. 31, 33, 28, 16, 19.

II теглене: 9, 31, 3, 15, 23.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 1, 9.

Печеливши числа: 3, 6, 3.