За секунди падна 120-метровият комин на предприятие за преработка на царевица край Разград. От фирмата обявиха, че съоръжението е строено за локален ТЕЦ, но след приватизацията на завода необходимостта от използването му е отпаднала и не е влизал в експлоатация през 23-те години от съществуването си.
Събарянето му бе предварително обявено от управата на предприятието и макар коминът да се намира извън границите на града в почивния ден стотици разградчани потърсиха удобни площадки на наблюдение на атракцията.

Гръм откъм стоманобетонната конструкция се чу два пъти, първият път коминът не помръдна, минута по-късно обаче при много по-силен звук се строполи за секунди.
Амилум“ е трето предприятие в Разградско, което се освобождава по този начин от ненужни съоръжения.

Първи през 2010 г. събориха комините си купувачите на бившето стъкларско предприятие „Диамант“ – „Виа глас“, най-високият бе 85 м., преди година падна и 130-метровият комин на „Биовет“, той също бе строен за ТЕЦ.