Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр., компютърни умения
1 шофьор на училищен автобус, средно обр., стаж 2 години, за с.Ново село
2 обущари, основно/средно обр., опит
2 огняри – парни и водогрейни котли, основно/средно обр., правоспособност, опит
1 диагностик на МПС, средно специално обр., 3 години опит
2 работници в мебелно производство, средно обр., за обучение
1 чистач в детска градина – на 4 часа, средно обр., за с.Ново село
1 електромонтьор, средно техническо обр., опит
1 складов работник – канцеларски консумативи, средно обр., шофьор кат.В
1 гладач – на преса или с ютия, средно/основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 гладач – на каландър в обществена пералня, средно обр.
1 сондьор – в изследователска база, средно обр., технически умения, заваряване
1 портиер огняр на газ, основно/средно обр., правоспособност, подходящо за пенсионер
1 ситопечатар, средно обр.
1 експерт по човешки ресурси, висше икономическо обр., компютърни умения, владеенето на немски език е предимство, шофьор кат.В, 3 години опит
1 барман сервитьор, средно обр.
3 комплектовачи – машиностроене, средно/основно обр.
1 склададжия – машиностроене, средно обр., компютърни умения, технически и икономически познания
1 бояджия – мокро боядисване на метални изделия, средно/основно обр.
1 кинезитерапевт – на 4 часа, висше обр. по специалността, подходящо и за студент
1 складов работник – търговия със захарни изделия, средно обр., опит
1 продавач консултант, средно техническо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 монтажници на ПВЦ дограма, основно обр.
2 машинни оператори – производство на стиропор, средно техническо обр., работа в гр.Ветово
5 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит
1 оператор на газстанция, средно обр.
5 готвачи, средно специално обр., опит, за курортен комплекс Албена
5 сервитьори, средно специално обр., чужд език, компютърни умения, за курортен комплекс Албена
3 администратори в хотел, средно обр., немски език, компютърни умения, за курортен комплекс Албена
1 окачествител - краен участък в шевно производство, средно обр., опит
1 учител в детска градина, висше обр., предучилищна педагогика, за с.Тръстеник
1 чистач в детска градина, средно обр., за с.Пиргово
1 багерист – еднокофов багер, основно/средно обр., 3 години опит
1 спомагателен работник в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
5 шлосери монтажници – машиностроене, средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно специално/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, 3 години опит
1 стругар, средно обр., може и без опит
1 чистач на производствени помещения, средно обр.
2 администратори в хотел, средно обр., английски език, владеенето на втори чужд език е предимство, компютърни умения, сезонна заетост, за курортен комплекс Албена
1 бояджия, 1 шлайфист, 1 полировчик, 1 машинен оператор – мебелно производство, средно обр.
1 общ работник в шевно производство, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 шофьор на товарен автомобил, кат.С, средно обр., немски/английски език, 1 година опит, работа в Германия
2 шлосери, средно/основно обр., опит
1 електрозаварчик, основно/средно обр., правоспособност, опит
1 техник механик, основно/средно обр., над 3 години опит
1 технолог в шевно производство, средно обр.
1 моделиер конструктор в шевно производство, средно обр.
1 крояч в шевно производство, средно обр.
1 оценител на облекла в шевно производство, средно обр.
1 крояч - на банциг, в шевно производство, средно обр.
3 строителни бояджии, средно обр., сезонна заетост
2 опаковачи на чорапи, средно обр.
3 мебелисти, средно специално обр., 3 години опит, за с.Щръклево
2 складови работници, средно обр., здравна книжка
2 шофьори пласьори, кат.В, средно обр., здравна книжка
1 работник – товаро-разтоварни дейности, в химическо производство, основно/средно обр.
1 общ работник в магазин, средно обр. /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
1 сервизен техник на ВиК техника, средно техническо обр., 1 година опит
10 машинни оператори – дървообработване, средно обр.
1 сервитьор, средно обр., 1 година опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 геолог, висше обр. по специалността, немски/английски език, работа с CAD/CAM системи и Solid Works, мин. 2 години опит
1 инкасатор плащания, 10 кредитни консултанти, средно обр., граждански договор
1 програмист, висше обр. – компютърни науки, английски език, работа с PHP, MySQL
4 техници механици, средно обр.
8 мехатроници, средно обр.
4 шлосери матричари, 2 технолози механици, средно обр., 1 година опит
1 инженер - роботика, висше обр. - електроника/електротехника
2 инженери – технология на поддръжката, висше техническо обр., 1 година опит
5 сервитьори, 5 бармани, 5 готвачи, 1 дюнерджия, 2 сладкари, 1 майстор сладкар, 1 майстор хлебар, 1 транжор, 1 управител на склад, 4 администратори, 1 отговорник на чистачи, 5 камериери, 1 спасител, 2 фаянсаджии, средно обр., сезонна заетост, за ваканционно селище „Дюни”
2 инженери по качеството, висше техническо обр., компютърни умения
3 мехатроници, средно техническо обр., опит
1 застрахователен агент, средно/висше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, стаж
1 стругар, средно обр., 5 години опит
1 заварчик и 1 електротехник, средно обр., 3 години опит
1 работник – отглеждане на трайни насаждения, основно обр.
1 техник на шевни машини, средно техническо обр., шофьор кат.В
3 кранисти – мостови крат до 5 тона, средно обр., правоспособност, 1 година опит
3 пробивчици – радиал бормашина, средно техническо обр., 2 години опит
4 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., 2 години опит
4 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
2 стругари, средно техническо обр., над 2 години опит
2 фрезисти, средно техническо обр., опит
1 специалист технически контрол - машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, над 3 години опит
1 общ работник в промишленост, средно обр.
1 общ работник – пълнене на безалкохолни напитки, средно обр.
4 водачи на МПС, кат.С+Е, основно/средно обр.
4 автобагеристи, колесен багер, основно/средно обр., кат.С
6 зидаро-кофражисти, основно обр., опит
5 водопроводчици – външни и вътрешни ВиК, основно/средно обр., опит
4 технически ръководители – ВиК, средно/висше техническо обр. по специалността
1 работник – производство на тестени изделия, средно обр., опит
1 експерт – пространствени база данни, висше обр. – КСТ/информатика, английски език, компютърни умения – работа с PHP, MySQL и HTML, 3 месеца опит
1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността
1 общ работник товаро-разтоварни дейности, основно обр.
2 монтажници на промишлени отоплителни вентилации, средно техническо обр., опит
2 хигиенисти в търговски обект, основно/средно обпр.
2 фризьори, средно професионално обр./курс, за с.Николово
1 електромонтьор, средно техническо обр., опит
2 лекари кардиолози, висше медицинско обр.по специалността, компютърни умения
2 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността, компютърни умения
2 лекари нервни болести, висше медицинско обр. по специалността, компютърни умения
2 лекари спешно отделение, висше медицинско обр., компютърни умения
12 медицински сестри, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 медицински лаборант, висше обр. по специалността, компютърни умения
2 работници в производство горещо поцинковане, основно/средно обр.
5 складови работници, средно обр., правоспособност за мотокарист
1 готвач в китайска бърза закуска, средно обр.
4 шмиргелисти, основно/средно обр., опитът е предимство
1 сервитьор, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 офис мениджър, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит /по чл.36 /2/ от ЗНЗ – младежи до 29 години с с трайни увреждания, вкл.военноинвалиди и от социални заведения/
1 шивач на облекла, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
10 оператори на пълначна машина – химическо производство, средно обр., опитът е предимство
2 бармани, средно обр.
5 корабни тръбари, основно/средно обр., правоспособност – работа с електрожен и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит
10 електрозаварчици, основно/средно обр., квалификация за МИГ/МАГ заваряване и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит
10 корпусници – корабостроене и кораборемонт, основно/средно обр., правоспособност – работа с оксижен и ръчно електродъгово заваряване, 2 години опит
4 шлайфисти, основно обр., опит
4 разкройчици на метал, основно обр., опит
1 общ работник – вулканизация на гуми, средно техническо обр., опитът е предимство
1 електротехник – поддръжка на машини и ел.инсталации в шевно производство, средно специално обр., предимство е правоспособност за работа с газови съоръжения, опит в шивашката промишленост
1 офис сътрудник в шевно производство, средно/висше обр., френски и английски език, компютърни умения
2 бластьори на метални конструкции, средно/основно обр., опит
5 машинни оператори в мебелно производство, средно ообр., 2 години опит
3 тапицери на мебели, средно обр., опит
2 оператори на дървообработващи машини, средно специално обр., опитът е предимство
1 химик технолог – поцинковане, висше обр., английски език, 3 години стаж
3 работници – поцинковане, средно обр., компютърни умения
1 инженер по качеството – поцинковане, висше/средно обр., компютърни умения
5 мотокаристи, средно обр., правоспособност
1 шивач на изделия от кожа, основно/средно обр., опит
1 електрозаварчик и шлосер, средно техническо обр., правоспособност, опит
5 оператори на плетачни машини – индустриално производство, средно обр., 5 години стаж
5 работници в производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 стругаро-фрезист, основно/средно обр., опит
1 агроном, висше/полувисше аграрно обр., 2 години опит
4 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
10 сервитьори, средно обр., владеенето на английски език е предимство
5 сервитьори, средно обр., опит, сезонна заетост, работа в гр.Обзор
40 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, работа в гр.Обзор
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
5 шлосери, основно/средно обр., опит
14 заварчици СО, средно/основно обр., опит
1 учител по практическо обучение, висше обр. – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения
1 оператор на струг с ЦПУ, средно обр., опит
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
1 плетач на чорапи, основно/средно обр.
1 крояч на кожени изделия, основно/средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 2 ръчници и 2 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
1 оператор на машини за шиене на илици и копчета, средно обр., опит
4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
8 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
48 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение
10 окачествители в шевно производство, средно обр., от община Ветово за работа в гр.Русе, служ. транспорт
10 шивачи, 10 гладачи и 10 бригадири в шевно производство, без изискване за образование, от община Ветово за работа в гр.Русе, служ.транспорт

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

35 шивачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 гладачи, без изискване за образование /за гр.Русе/
35 ОТКК в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
35 бригадири в шевно производство, средно обр. /за гр. Русе/
5 плетачи на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
4 гладачки на чорапи, основно обр. /за гр.Русе/
3 зареждачи на плетачни машини, основно обр. /за гр.Русе/
1 секционен майстор в чорапно производство, средно обр. /за гр.Русе/
1 заварчик, средно специално обр. - машини и съоръжения за заваряване /за гр.Бяла/
1 електротехник, средно специално обр. – електротехника / за гр.Бяла/
1 счетоводител, висше икономическо обр. /за гр.Бяла/
1 моделиер, изделия и шаблони от дърво, висше техническо обр. /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/
9 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.